Stimați autori,

Stimați viitori colaboratori,

Revista de Antropologie Urbană încurajează publicarea articolelor științifice care au relevanță internațională și care prezintă cercetări comparate, studii de caz, promovând interdisciplinaritatea în domeniul antropologiei.

De la bun început dorim să vă informăm că propunerile dumneavoastră de articole, trimise spre publicare în Revista de Antropologie Urbană ne onorează, însă trebuie să țineți cont că vor fi supuse spre evaluare în mai multe etape, astfel:

 1. EVALUAREA EDITORIALĂ – pentru început, articolul trimis este lecturat în cadrul redacției cu scopul de a verifica conținutul propus spre publicare și dacă îndeplinește standardele de calitate din punct de vedere editorial (lucrarea trebuie să fie în concordanță cu specificul revistei, parametrii tehnici ai revistei, bibliografia, modul de citare etc.)
 2. EVALUAREA ÎN SISTEM PEER REVIEW – propunerea de articol este trimisă spre evaluare în sistem peer review științific.

Evaluarea în sistem peer review se realizează de către două persoane din rândul consiliului științific/editorial sau de către colaboratori ai editurii, firește experți în subiectul abordat de autori. Fiecare referent va analiza articolul propus spre publicare independent dar ținând cont de câteva criterii de evaluare a calității științifice:

 • Claritatea, noutatea și calitatea conținutului propus spre publicare
 • contribuția originală a articolului, pentru subiectul abordat
 • obiectivele științifice trebuie să fie clar expuse pentru cititor
 • pentru lucrările de cercetare sunt importante și metodele folosite pe parcursul derulării cercetării care face subiectul articolului
 • calitatea bibliografiei este apreciată în special pentru articolele teoretice
 • calitatea redactării și exprimării, calitatea graficelor, tabelelor, imaginilor care însoțesc articolul

Rezultatul acestei evaluări în sistem peer review se concretizează prin:

 • acceptarea articolului în vederea publicării
 • acceptarea articolului cu modificările solicitate de referenți, autorului/ autorilor
 • respingerea articolului propus spre publicare din motive obiective

strict legate de calitatea conținutului și cu motivarea referenților

Articolele care au ca subiect o temă de cercetare derulată printr-un institut de cercetare consacrat pot fi acceptate spre publicare cu referatele întocmite de către coordonatorii echipelor de cercetare, coordonatorii tezelor de doctorat, membrii ai comisiilor doctorale de îndrumare.

Pentru numerele speciale ale revistei, opțional, consiliul științific poate solicita suplimentar față de acest sistem de evaluare, unor experți cu înaltă experiență în domeniu, opinia profesională asupra conținutului articolului sau a dosarului propus spre publicare. Consiliul științific ține cont de referatul acestor experți indiferent dacă propunerea lor vizează revizuirea textelor sau dacă propun respingerea în totalitate a publicării.

 1. EVALUAREA ETICĂ – suntem preocupați de etica cercetării, de aceea dorim să evidențiem câteva reguli ale eticii cercetării științifice, cum ar fi: confidențialitatea datelor, obținerea consimțământului persoanelor intervievate care acceptă în mod clar publicarea interviului în revista noastră

Manuscrisul articolului dumneavoastră va fi supus și unei evaluări etice cu strictă referire la: potențiale conflicte de interese, drepturi de reproducere a unor texte, imagini, în special a dreptului de copyright, precum și suspiciunea de plagiat sau: menționarea unor autori care nu au fost implicați în cercetarea și elaborarea articolului propus spre publicare sau omiterea cu bună știință a altora.

 1. REVIZUIREA TRADUCERILOR – calitatea traducerilor este foarte importantă pentru cititorii revistei noastre. Din acest motiv, traducerea articolelor – indiferent dacă traducerea se face din limba română într-o limbă străină (acceptăm spre publicare articole traduse în limba engleză, franceză, germană) sau invers, dintr-o limbă străină în limba română – vor fi lecturate de un traducător experimentat, colaborator al editurii. Cerințele de revizuire a traducerilor sugerate de colaboratorul nostru vor fi comunicate autorului/autorilor și vor trebui aplicate.

Refuzul autorului/ autorilor de a revizui traducerea poate fi motiv de respingere a articolului propus spre publicare.

 

STANDARDELE DE ACCEPTARE SAU RESPINGERE

Revista de Antropologie Urbană este indexată de către ISI. Din acest motiv punctajul minim de acceptare trebuie să fie peste (sau cel puțin egal) cu 70% din punctajul maxim posibil. Articolele cotate sub această valoare vor fi respinse de la publicare.

 

Puteți descărca formularul pentru evaluare, de AICI

x

Folosim cookies pentru a vă oferi o cât mai bună experiență online. Prin exprimarea acordului, acceptați folosirea cookie-urilor conform cu Politica utilizării cookie-urilor.

Accept Nu sunt de acord Centru de Confidențialitate a Datelor Setări confidențialitate Află mai multe despre Politica utilizării cookie-urilor