Editor, Secretar de redacţie:

Adrian Majuru – Manager, Muzeul Municipiului Bucureşti

 

Comitet de redacţie:

 • George Cristian Curcă – conf. univ. dr. – Disciplina de Medicină Legală şi Bioetică UMF „Carol Davila“ Bucureşti
 • Dana Craiu – conf. dr., şef clinică Neurologie Pediatrică UMF „Carol Davila” Bucureşti  – Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof dr. Alexandru Obregia”
 • Dr. Dragoş Ivana – University of Bucharest English Department Member of the Centre of Excellence for the Study of Cultural Identity
 • Dr. Constantin Bărbulescu – Lector. dr., univ. „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie
 • Theodora Vetta – Doctor, Facultat de Geografia i Història Universitat de Barcelona
 • Eliana Isabella Radu – Redactor
 • Cristina Mărculeț – Redactor

Consiliul ştiinţific:

 • Acad. C. Bălăceanu Stolnici – Director Onorific al Institutului de Antropologie «Fr. Rainer» – Academia Română
 • Dr. Cristiana Glavce – Director al Institutului de Antropologie «Fr. Rainer» – Academia Română
 • Univ. Prof. Mag. Dr. Thede Kahl –  South East European Languages and Cultures, University of Vienna, Faculty of Philological and Cultural Studies, Department of Romance Studies.
 • Bernard Castelli, Chercheur – Institut de recherche en développement, UMR Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques Université Paris VII-Diderot, INALCO, IRD
 • Monique Sélim, Directrice de recherche – Institut de recherche en développement, UMR Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques Université Paris VII-Diderot, INALCO, IRD
 • Conf. dr. arh. Tiberiu Florescu, Decan, Facultatea de Urbanism, UAUIM «Ion Mincu» – Bucureşti
 • Conf. dr. arh. Cerasela Crăciun, Director depart. Proiectare urbană şi Peisagistică, Facultatea de Urbanism, UAUIM «Ion Mincu» – Bucureşti
 • Lector dr. Mona Momescu, Universitatea Ovidius – Constanta/Columbia University, NY, East Central European Center – Language Resource Center
 • George Vrana, avocat, vice-preşedinte al Institutului SETAR afiliat Academiei IRU de la Geneva.
Adrian Majuru

Adrian Majuru

Editor, Secretar de redacție

Scurtă prezentare

Adrian Majuru (1968) este Manager al Muzeului Municipiului București începând cu luna aprilie 2014, și profesor asociat al Universității de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu» din București, unde susține cursuri de antropologie urbană și culturală, în cadrul școlilor doctorale și anului II de master. De asemenea susține cursuri privind managementul și marketingul patrimoniului cultural la Universitatea București (Facultatea de Administrație și Afaceri și Facultatea de Istorie) în cadrul unor mastere de specialitate. A finalizat cursuri postdoctorale prin programul POSDRU în antropologie (2011-2013) organizate de Academia Română. A fost consultant pe zona de antropologie-sociologie în cadrul stabilirii Strategiei Naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru 2014-2020, Panelul socio-economic, București, iulie-august 2013. A publicat 22 de cărți de specialitate între care Stadt der Verlockungen – Das vormoderne Bukarest zwischen Orient und Europa, Forum Romania nr. 9, Frank&Timme, Berlin, 2013; Nëpër Bukureshtin Shqiptar (Bucureştiul albanez), përktheu nga rumanishtja Luan Topciu (traducere din limba română Luan Topciu), «Intelligenda» collection, Shtëpia botuese „55” (Editura „55”), Tiranë, 2010; Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Editura Compania, Bucureşti, iulie 2003.; Familia Minovici – univers spiritual, Editura Institutului Cultural Român, decembrie 2005, 271 pp.; Copilăria la români (1850-1950), Editura Compania, 2006; Bucureşti. Diurn şi Nocturn,  Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009; Cum se distrau românii odinioară, Editura Adevărul Holding, București, 2011. Publică de peste 15 ani  articole în presă, colaborând de-a lungul anilor cu Adevărul, Adevărul literar și Aristitic, Capitalul, Casa Lux, Time Out, Ziarul Financiar, Observatorul Cultural. Din anul 2010 este coloborator al ziarului Cotidianul. În anul 2012 a avut inițiativa publicării Revistei de Antropologie Urbană la editura Oscar Print, revistă cu apariție semestrială, care apare așadar din primăvara anului 2013.

Curriculum Vitae

Informații personale

Nume / Prenume:  Majuru Adrian

Adresă: Strada Piatra Morii nr.27, sectorul 1, Bucureşti, România

Telefon Mobil:  0724043018, 0735732999

E-mail:  adimajuru@gmail.com

Naţionalitate: română

Data naşterii: 19 decembrie 1968

Sex: masculin

Experienţa profesională

Perioada: Din luna mai 1998 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat: Manager – Muzeul Municipiului Bucuresti incepind cu aprilie 2014

Activităţi şi responsabilităţi principale:   Cercetare interdisciplinară a istoriei urbane, organizare de expoziţii, conservare si valorificare patrimoniu cultural, conferinţe, dezbateri publice, publicare de studii şi monografii de specialitate

Numele şi adresa angajatorului: Muzeul Municipiului Bucureşti, Blv.Ion I.C.Brătianu nr.3, sectorul 3, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Sector public

Educaţie şi formare

Perioada: 2011-2013

Calificarea / diploma obţinută: Post-Doctorat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Științe Socio-Umane – Antropologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Academia Română, Institutul de Antropologie «Francisc Rainer» – București

 

Perioada: 2002-2004

Calificarea / diploma obţinută: Doctorat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Geografie umană; habitatul urban

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti

 

Perioada: 1997-1998

Calificarea / diploma obţinută:  Studii post universitare Masterat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Istorie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

 

Perioada: 1992-1997

Calificarea / diploma obţinută: Licenţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Istorie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

Limba maternă: Româna

Stagii de cercetare în străinătate 

 1. Stagiu de cercetare la Österreichische Akademie der Wissenshaften, Viena, sub îndrumarea Prof. Univ.Dr. Kahl THEDE, în perioada 1 iunie – 31 iulie 2012 și 1 – 30 septembrie 2011. Stagiul de cercetare antropologică, aplicat patrimoniului muzeistic, a fost efectuat în cadrul proiectului de cercetare post-doctorală: „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”. Titlul proiectului de cercetare: : Inter-disciplinaritatea ca principiu integrator al universalitatii la Francisc Iosif Rainer; Academia Română, Institutul de Antropologie „Francisc Josif Rainer” – Bucureşti
 2. Universitatea de Vară CEU, Budapesta, Global Mappings: Symbolic Geographies Revisited, 8-19 iulie 2002.
 3. Training course on Democratic Values, Principles and Function of the Danish Welfare State, Denmark, April 21th – May 2th 2001

Conferințe internaționale

 1. The Faces of Bucharest: Changing Cityscapes and Daily Life, to Conference «The Fabric of Daily Life in East Central Europe(Then and Now)», 4 octombrie 2013, Columbia University, East Central European Center, New York.
 2. Bucharest – History and Multiculturalism, 3 octombrie 2013, RCI New York Auditorium.
 3. Fr.J.Rainer’s Interdisciplinarity Method as a Universal Integrating Principle, «Forum România» IX, Romanian Music&Music in Romania, Academia Austriacă de Științe, Universitatea Viena, 6-9 octombrie 2011.
 4. From Lombroso’s Criminal Monster to Kraepelin’s Eugenics in Eastern Europe: Social, Racial and Bio-Medical controversies on Criminal Behavior in Romania, 1893-1943, Ludwig Maximilians University, Munich, conferință internațională cu tema: «Re-Thinking the Monstrous: violence and Criminality in Society», 1-3July, 2012; comunicare în co-autorat cu dr.Octavian Buda.
 5. 19th century of Bucharest – between European modernity and the Ottoman East, Al VIII-lea Congres Internaţional de Studii Sud-Est Europene, 24-28 august 1999, Universitatea Bucureşti.

Limbi străine

Limba engleză: Utilizator experimentat (citit, scris, vorbit)

Competenţe şi abilităţi sociale

Expertiză:

 1. Strategia Națională în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru 2014-2020, Panelul socio-economic, București, iulie-august 2013
 2. Membru al Comisiei de Numire a Străzilor – Prefectura Municipiului Bucuresti începînd cu noiembrie 2008
 3. Membru al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor  prin Ordinul 2031 al Ministrului Culturii şi Cultelor între 17.02.2005 si martie 2008
 4. Contract de consultanţă şi expertizare a Centrului Vechi(perimetrul medieval al oraşului) cu firma Pell Frischmann Consultants Ltd din Londra, intre 27 mai 2004 – 30 iunie 2005
 5. Expert în domeniul Bunuri Arheologice şi Istoric Documentare: Istorie modernă şi contemporană – Memorialistică prin Atestatul nr. 287 din 17.12.2000

 

Spirit de echipă, abilitate dobândită ca urmare a participării la diverse proiecte culturale:

 1. Partener în cadrul proiectului «Mântuleasa, studiu de geografie mitică bucureşteană» iniţiat de fundaţia Pro Patrimonio si U.A.R., octombrie-decembrie 2009
 2. Partener în cadrul proiectului «Grădini pierdute» iniţiat de U.A.R. şi U.A.U.I.M., Facultatea de Urbanism, iunie-decembrie 2009
 3. Coordonator pentru Bucureşti în cadrul proiectului «Urban Remembrance and Memory of Europe. Traces to remember. Places to inspire» (noiembrie 2006-octombrie 2007)
 4. Coordonare ştiinţifică a hărţii «Meşteşuguri şi meşteşugari din vechiul Bucureşti» realizată de Pro Patrimonio-aprilie 2006 în trei versiuni: engleză, franceză şi română
 5. Coordonare ştiinţifică a hărţii  «Drumul caravanelor comerciale: de la comitele Laurenţiu la Manuc Armeanul», realizată de Pro Patrimonio-aprilie 2006- în trei versiuni: engleză, franceză şi română
 6. Coordonator al programului «Decide» al fundaţiei Pro Patrimonio, noiembrie 2005- martie 2006

Cursuri de pregătire profesională susținute:

 1. Prelegeri în cadrul programelor de formare profesională în domeniul muzeologie, organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Ministerul Culturii și Cultelor, București, 2007
 2. Susținerea cursului Patrimoniu imobil și Patrimoniu imaterial în cadrul proiectului Format Euro-Cult, Ateneul Popular „Maior Gh.Pastia”, Focșani, 13 septembrie 2007

Cursuri de pregătire profesională absolvite:

 1. Programul de pregătire specializată în «Managementul Cultural», 18-29 septembrie 2000, Sinaia, în domeniile: Misiune, Marketing, Sinergii, Tehnologie, Management, Strategia Culturală, Finanțe.
 2. Programul de instruire «Bazele Managementului Cultural», 8 mai-21 iulie 2000, București, în domeniul Planificarea strategică, Managementul proiectelor, Managementul financiar al proiectelor și colectarea de fonduri, Marketing, Strategii de comunicare, organizare și administrare, Leadership, Resurse Umane.
 3. Programul de pregătire «Bazele Muzeologiei» în specialitatea Artă-Memorialistică între anii 2000-2002

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Conferinţe, dezbateri publice:

 1. Organizator al Simpozionului de Antropologie Urbana, editia a doua, tematica: Periferii culturale si spatii globale, Muzeul Municipiului Bucuresti, iulie 2016
 2. Organizator al Simpozionului de Antropologie Urbana, Muzeul Municipiului Bucuresti, iulie 2015
 3. Organizator al Conferintei de Marketing Muzeal, Muzeul Municipiului Bucuresti, noiembrie 2014 si noiembrie 2015.
 4. Bucureștii familiei Minovici, Casa de Cultură «Friederich Schiller», București, joi, 7 noiembrie 2013
 5. Antropologul Francisc Iosif Rainer – un destin universal, «Casa de Cultură Friederich Schiller», București, joi, 6 decembrie 2012
 6. Valoarea antropologică a patrimoniului muzeistic, simpozionul „Zilele Francisc Rainer”, Academia Română și Institutul de Antropologie – 17-18 aprilie 2012, București
 7. Membru al Comitetului Ştiinţific a celei de-a XI-a Reuniuni de Istoria Medicinii, Constanţa, 3-5 iunie 2010
 8. Organizator al Conferinţei Naţionale de Antropologie Urbană, edițiile I-V, 2009-2013,, Municipiul Roman
 9. Organizator şi moderator, dezbatere publică pe tema «Criza. De ce nu ştim ce este?» Palatul Cercului Militar, 16 septembrie 2009.
 10. Organizator si moderator, dezbatere publică pe tema: “De la mahalale la Valea Morţii – în căutarea unui concept urban al periferiei”, Palatul Cercului Militar, 21 octombrie 2009.
 11. Organizator si moderator, dezbatere publică pe tema: “Sentimentul de nesiguranţă în mediul urban”, Palatul Cercului Militar, 18 noiembrie 2009.

 

Expoziţii coordonate:

 1. Fratii Minovici – pionierat medical si univers spiritual – Muzeul dr. Nicolae Minovici – Muzeul Municipiului Bucuresti, 18 mai 2016 – 30 iunie 2017
 2. Pentru o istorie a simbolurilor.Tatuajurile in Romania – Muzeul Municipiului Bucuresti, decembrie 2014-30 iunie 2015
 3. Timpul orasului – expozitia permanenta a Muzeului Municipiului Bucuresti – mai 2015
 4. Povestea fetei din tatuaj, Ordinul Arhitecţilor din România, 6-8 iunie 2008
 5. Tradiţii pascale, Centrul Metropolitan de Cultură pentru tineret al sectorului 1,  16 aprilie – 30 aprilie 2006
 6. Excluşii. Unele suflete aleg să trăiască altfel, Muzeul Municipiului Bucureşti, 31 mai-31 octombrie 2005
 7. Semne şi simboluri în ceramica populară din România, Muzeul Palatul Voievodal Curtea Veche, iulie – septembrie 2003

Competenţe şi aptitudini tehnice

Calitatea de Expert în domeniul Bunuri Arheologice şi Istoric Documentare: Istorie modernă şi contemporană – Memorialistică prin Atestatul nr. 287 din 17.12.2003

Cursuri de specialitate susţinute în mediul universitar:

 1. Antropologie urbană, curs Scoala Doctorala a Facultatii de Arhitectura, UAUIM Ion Mincu-Bucuresti, incepind cu anul 2016.
 2. Management-Maturitate-Mentalitate. Cum iti construiesti un viitor? , curs Scoala Doctorala a Facultatii de Urbanism, UAUIM Ion Mincu-Bucuresti, incepind cu 2015
 3. Geografii urbane si antropologii culturale. Geografii simbolice-Locuire, Urbanism, Mentalitate, curs Scoala Doctorala a Facultatii de Urbanism, UAUIM Ion Mincu-Bucuresti incepind cu anul 2016
 4. Marketing Cultural, curs pentru masteranti, anul II, incepind cu anul 2014, Facultatea de Adminsitratie si si Afaceri-UB
 5. Management Cultural, curs pentru masteranti, anul I, incepind cu anul 2015, Facultatea de Adminsitratie si si Afaceri-UB
 6. Antropologie urbană. Individ si Societate, curs pentru masteranti, anul II, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2099-2010, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu», Bucureşti, Facultatea de Urbanism.
 7. Curs de antropologie urbană în cadrul programului “Free Academy”, Pavilion Unicredit, Bucureşti, decembrie 2009
 8. Antropologie urbană. Comportamente şi Mentalităţi (septembrie 2008 – martie 2009), Sediul Lafarge-Bucureşti.
 9. Antropologie urbana; Patrimoniu imaterial urban (aprilie-mai 2008) Facultatea de  Urbanism şi Arhitectură «Ion Mincu», Catedra de Peisagistica
 10. Antropologie urbană (martie-aprilie 2008) la Academia Tehnica Militara

Cursuri de specialitate susţinute pentru publicul larg

 1. Mică introducere în antropologie şi antropologie urbană, curs pentru publicul larg, (6-10 iulie 2009 şi 6-10 iulie 2010), Palatul Cercului Militar, Bucuresti
 2. Curs de antropologie urbană, (1-6 iunie 2009), Şcoală de vară pentru elevi în cadrul proiectului Oraşul Nostru finantat de AFCN, Colegiul Roman Vodă, Municipiul Roman
 3. Oraşul de pe chipurile noastre, (7 mai 2009) conferinţă, Centrul pentru Artă şi Cultură Contemporană Pavilion Unicredit, Bucureşti

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Sisteme de operare: Windows XP, Vista

Birou: Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Ms Publisher

Internet: motoare de căutare)

Competenţe şi aptitudini artistice

Am participat la realizarea a numeroase emisiuni radiofonice cu teme educaţionale şi de informare culturală la Radio România Cultural, Radio Antena Bucureştilor, Radio România Internaţional, BBC, Europa Liberă, Radio France3, Radio România Actualităţi etc. Am participat de asemenea la numeroase emisiuni televizate la posturile TVR Cultural, TVR 1, TVR Internaţional, Antena 1, Realitatea TV, National TV.

Competeţe in editarea de carte de specialitate, incluzând şi ilustrarea următoarelor colecţii editoriale:

 1. Am inițiat proiectul unei reviste științifice cu apariție semestrială și care este publicată începând cu anul 2013: «Revista de Antropologie Urbană».
 2. Coordonator al seriei «Antropologia urbană», editura Oscar Print, începând cu noiembrie 2011
 3. Coordonator al seriei «Periferii nocturne», editura Paralela 45, începând cu noiembrie 2008
 4. Coordonator al colecţiei «Biblioteca fantastică», editura Caligraf, începând cu noiembrie 2007 şi martie 2008
 5. Coordonator al colecţiei «Cartea de antropologie», editura Caligraf, între noiembrie 2007 şi martie 2008
 6. Coordonator al colecţiei «Planeta Bucureşti», editura Vremea, între noiembrie 2007- martie 2008
 7. Coordonator al seriei «Bucureştiul subteran», editura Paralela 45,  între 2005 şi 2007
 8. Coordonator al seriei «Cartea de Bucureşti», editura Paralela 45 între 2006 si 2007
 9. Am organizat lansarea titlurilor de carte din colecţiile editoriale prezentate mai sus şi care sunt detaliate în lista de publicatii din anexa ataşată Cv-ului

Alte competenţe şi aptitudini

Preşedinte al Asociaţiei pentru Antropologie Urbană începând cu anul 2007 având ca obiectiv principal proiectul de înfiinţare a muzeului național de antropologie urbană.

Am o indelungată activitate publicistică, articolele mele fiind publicate în următoarele periodice:

 1. Colaborator al ziarului Cotidianul începând cu aprilie 2010
 2. Colaborator al revistei Capital între februarie-decembrie 2007
 3. Colaborator al ziarului Adevărul între ianuarie 2007-mai 2008
 4. Colaborator al Ziarului Financiar începând cu septembrie 2006
 5. Colaborator al revistei Casa Lux începând cu iulie 2006
 6. Colaborator al revistei Time Out începând cu aprilie 2006
 7. Colaborator al revistei Altitudini între martie – iunie 2006
 8. Redactor la revista Cultura editată de Institutul Cultural Român între februarie 2004 – martie 2005
 9. Colaborator al revistei Adevărul Literar şi Artistic între septembrie 2003 – decembrie 2006
 10. Colaborator al revistei Observator Cultural intre iulie 2002 – iulie 2005
 11. Colaborator al revistei Femeia între martie 2001 – martie 2005
 12. Colaborator al revistei Magazin între august august 2001 – iulie 2002

Permis(e) de conducere: nu

Informaţii suplimentare:

Bibliotecar la Institutul Medico-Legal “Dr.Mina Minovici”, Bucureşti, între octombrie 2007 – octombrie 2008

Redactor la revista Cultura editată de Institutul Cultural Român între februarie 2004 – martie 2005

Anexe  CV-ul are atasat o lista de publicatii incluzând urmatoarele tipuri de lucrări: carte de autor; lucrări coordonate; lucrări coordonate în coautorat; ediţii îngrijite (prefaţă, ilustrare, corectură); cărţi în colaborare ; studii de specialitate şi articole de specialitate

Listă de publicații

CĂRŢI de autor publicate în străinătate:

 1. „Stadt der Verlockungen – Das vormoderne Bukarest zwischen Orient und Europa“, Forum Romania nr.9, Frank&Timme, Berlin, 2013, 215 pp.
 2. Nëpër Bukureshtin Shqiptar(Bucureştiul albanez), përktheu nga rumanishtja Luan Topciu(traducere din limba română Luan Topciu), «Intelligenda» collection, Shtëpia botuese „55”(Editura „55”), Tiranë, 2010, (164 pp.)
 3. Bukureshti I Shqiptareve(Bucureştii albanezilor), përktheu nga rumanishtja Luan Topciu(traducere din limba română Luan Topciu), Shtëpia botuese „55”(Editura „55”), Tiranë, 2009 (169 pp.)

 

CĂRȚI de autor (lucrări de specialitate): 

 1. Inter-discplinaritatea ca principiu integrator al universalitătii la Francisc Josif Rainer, Editura Muzeul Literaturii Române (cotatie CNCSIS B+), București, 2013, 286 pp.
 2. Cum se distrau românii odinioară, Editura Adevărul Holding, București, 2011, 239 pp.
 3. Rahova – Ferentari, într-o poveste, Editura Subiectiv, București, 2011, 160 pp.
 4. Bucureşti. Diurn şi Nocturn,  Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, 192 pp.
 5. Destin valah în ilustraţii şi 101 texticuleţe, Editura Paralela 45, Piteşti&Bucureşti, 2009, 287 pp.
 6. Bucureşti. Povestea unei geografii umane, Editura Institutului Cultural Român, Bucuresti, 2007, 178 pp.
 7. Prin Bucureştiul albanez/Nëpër Bukureshtin Shqiptar, ediţie bilingvă română şi albaneză, Ed. Privirea, Bucureşti, 2006, 241 pp.
 8. Copilăria la români (1850-1950), Editura Compania, 2006, 440 pp.
 9. Familia Minovici-univers spiritual, Editura Institutului Cultural Roman, decembrie 2005, 271 pp.
 10. Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Editura Compania, Bucureşti, iulie 2003, 278 pp.
 11. Bucureştiul Albanez, Editura Ararat, Bucureşti, noiembrie 2002, 130 pp.

 

CĂRȚI în coautorat (lucrări de specialitate): 

 1. București: un portret «Novecento»(cu Ana Iacob), Editura Oscar Print, București, 2014
 2. Bucharest: a «Novecento» portrait (cu Ana Iacob), Editura Muzeului Municipiului București, București, 2014.

 

CĂRȚI de autor (beletristică):

 1. Tata Moșu – o poveste interbelică. Roman grafic ( Mihai Grăjdeanu desenator), Editura Muzeului Municipiului București, București, 2014
 2. O povestire în trei timpi/Eine Geschichte In Drei Zeiten, Brașov, 2013, 59 pp.
 3. Șapte variațiuni pentru flautul fermecat.Cvartet bine temperat, Editura Oscar Print, București, 2011, 120 pp.
 4. Legenda Khazară, povestire fantastică ilustrată, editura Caligraf, Bucureşti, 2007, 67 pp.
 5. Destinul din oglindă, micro-roman-fantastic-ilustrat, Editura Paralela 45, iunie 2005, 127 pp.

 

CĂRŢI ÎN COLABORARE: 

 1. Bucureşti, dragostea mea, album foto comentat, editura ARCUB-Primăria Municipiului Bucureşti, decembrie 2008
 2. Bucureşti-arhipelag. Demolarile anilor ’80: stergeri, urme, reveniri de Cristian Popescu, editura Compania, Bucuresti, 2007, 112 pp.

 

LUCRĂRI COORDONATE: 

 1. Bucureştiul subteran. Vol I: cerşetorie, delincvenţă, vagabondaj, editura Paralela 45, Bucureşti, noiembrie 2005, 275 pp. Ediţia a II-a în noiembrie 2006.
 2. Prostituţia între cuceritori şi plătitori, editura Paralela 45, Bucureşti, iunie 2007, 260 pp.

 

LUCRĂRI COORDONATE în coautorat: 

 1. Puterea comunistă şi exilul în oglindă (texte polemice) cu Nicolae Merişanu, editura Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Bucureşti, 2008, pp 208
 2. Bucureştiul subteran vol II: Sinuciderea, coautorat cu dr.Alexandru Stănescu, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2006, 347 pp.
 3. Bucureştiul subteran vol. III: Nebunia, coautorat cu dr.Valentin Toma-Veron, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2006, 560 pp.

 

CĂRŢI ÎNGRIJITE (prefaţă, ilustrare, corectură):

 1. Constantin Bălăceanu Stolnici, .. O viață de poveste în Bucureștiul interbelic, Oscar Print, București, 2013, 374 pp.
 2. Cristina Mărculeț Petrescu, Moartea linguriței, Editura Oscar Print, București, 2013, 274 pp.
 3. Francisc Iosif Rainer, Însemnări zilnice. Conferinț Jurnale de călătorie, (colecția antropologia urbană), Editura Oscar Print, București, 2012, pp. 368
 4. George Vrana, Jurnal interior. Argonaut pe marea interioară. Nostalgia nebunilor, Editura Oscar Print, București, 2011, 106 pp.
 5. Ioan Oprescu, Expresia în antropologie de la naștere la moarte. Studiu clinic de antropologie, Editura Oscar Print, București, 2011, 167 pp.
 6. Bucureştiul în 22 de poveşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 2009, 121 pp.
 7. Hencz Hilda, Magyarok Román Világaban. A Kárpátokon Kivüli Román Térségben Élö Magyarok És A Bukaresti Magyar Sajtó(1860-1941) /Maghiarii în universul românesc. Maghiarii din spaţiul extracarpatic românesc şi presa maghiară bucureşteană (1860-1941), ediţie bilingvă, Editura Carocom ’94 srl, Bucureşti, 2009, 83 pp.
 8. Bogdan Bucur, Devălmăşia valahă. O istorie  anarhică a spaţiului românesc (1716-1828), Editura Paralela 45, Bucureşti, 2008, 310 pp.
 9. Florin Biciuşcă, Pleznirismul, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2008, 81 pp.
 10. Octavian Buda, O antropologie a marginalului, Editura Caligraf, Bucureşti, 2008, 450 pp.
 11. Octavian Buda, O perspectivă medico-legală românească, vol.V din seria «Bucureştiul subteran», Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 475 pp.
 12. Nicolae Merişanu, Ultimul vis imperial (proză scurtă fantastică), Editura Caligraf, Bucureşti, 2008, 70pp.
 13. Oana Cojocaru – Oprea, Muzeul de Artă Apuseană Dumitru Minovici, Editura Victor B Victor, Bucureşti, decembrie 2007, 88p.
 14. Lelia Zamani, Comerţ şi Loisir în vechiul Bucureşti, Editura Vremea, Bucureşti, 2007, 182 pp.
 15. Nicolae Merisanu, Zeul perisabil (proză scurtă fantastică),  editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 107 pp.
 16. Frédéric Damé, Bucureştiul în 1906, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 612 pp
 17. Alexandru Lancuzov, Bucureşti. De la tramvaiul cu cai la automobil, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 120 pp
 18. Constantin Olariu, Bucureştiul monden. Radiografia unei prăbuşiri(1940-1970), Editura Paralela 45, Bucureşti, 2006, 280 pp.
 19. Elena Precupeţu, Mahalaua Birjarii Vechi în documente, imagini şi confesiuni, editura Paralela 45, Bucureşti, 2006, 111 PP.

 

STUDII DE SPECIALITATE:

 1. Interdisciplinarity as an integrating principle of universality, regarding Francisc Joseph Rainer, Revista Română de Studii Eurasiatice, an IX, nr.1-2/2013, pp.21-42 (CNCSIS C, Index Copernicus, CEEOL, EBCO).
 2. Bucharest – between European modernity and the Ottoman East, Revista de Antropologie Urbană, anul I(2013), nr.1, București, pp.116-133
 3. The tattoo in modern Romanian society, Revista Română de Studii Eurasiatice, an VIII, nr.1-2/2012, pp.31-48 (CNCSIS C, Index Copernicus, CEEOL, EBCO).
 4. Biodiversity in anthropological research at Francisc Joseph Rainer, Analele Universității Spiru Haret. Seria Sociologie-Psihologie, nr.7/2012, cotată CNCSIS, B+, pp.73-86
 5. Spirit și suflet în concepție raineriană, Revista Medicală Română, volumul LIX, nr.1, anul 2012, pp.72-75, cotată CNCSIS B+
 6. Problema raselor umane la Francisc Iosif Rainer, volumul Antropologie și Cultură, colecția Zilele Rainer, coordonatori Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu Stolnici, Editura Niculescu, București, 2012, pp. 271-290
 7. Valoarea antropologică a patrimoniului muzeistic la revista Istorie și Civilizație, anul IV, nr. 31, aprilie 2012, pp. 22-26; cotată CNCSIS C.
 8. Moda tatuajelor în societatea romanească, incluzand elemente inedite din arhiva Rainer şi valorificarea lor în contextul universalităţii culturale. Revista Istorie și civilizație, cotată CNCSIS C, (anul IV, nr.29, februarie 2012, pp.23-27).
 9. Biodiversitatea în cercetarea antropologică la Francisc Iosif Rainer, in volumul Antropologie și Biodiversitate, coordonatori Andrei Kozma. Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu Stolnici, Editura Niculescu, București, 2011, pp. 292-304.
 10. Povestea copilului “întunecat” în istorie, în volumul Antropologia şi orizonturile ei, coordonatori: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Balăceanu-Stolnici, Editura Niculescu, 2010, pp.246-254
 11. Muzeul Naţional de Antropologie Urbană “dr.Nicolae Minovici” – primul muzeu de antropologie urbană din Europa, coautorat(Ionuţ Florin Fillip, Ion Oprescu), în volumul Antropologia şi orizonturile ei, coordonatori: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Balăceanu-Stolnici, Editura Niculescu 2010, pp.112-121
 12. Povestea copilului “întunecat” în istorie, în volumul «9 ipostaze ale copilăriei româneşti. Istorii cu şi despre copii de ieri şi de azi», International Book Access, 2008, pp.167-173
 13. The Albanian Bucharest: From Merchant Elites to Cultural Elites, Plural Review, no 27, The Romanian Cultural Institute, Bucharest, 2006, pp. 33-39
 14. Balcanii sub stăpânirea negustorilor, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol. XIX, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2005, pp. 115-130
 15. Bucharest: between European modernity and the Ottoman East, Echinox Review, vol. V, Central European University & Universitatea Babeş-Bolyai, Editura Dacia, Cluj, Romania, 2003, pp.92-103
 16. II.Károly király és az “Örök Románia” mítosza (Regele Carol al II-lea şi mitul “României Veşnice”), Limes Review, nr.2/2003, Tatabanya, Hungary, pp.133-150
 17. Evreii Khazari, Altera, anul IX, nr.20-21, Tg.Mureş, 2003, pp. 182-192
 18. Romanians and Hungarians. Legislation, everyday life and stereotypes in interwar Transilvania, Echinox journal, volumul 4, Dacia, Cluj, martie 2003, pp. 54/65
 19. Bálkani kereskedök a Román Fejedelemségekben (Balcanii sub stăpânirea negustorilor), Limes, Tatabanya, Ungaria, nr.4, Decembrie 2002, pp.123-138
 20. Bucureştiul patologic şi derivaţiile nebuniei, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol. XVI, MMB, Bucureşti, 2002, pp.261-295
 21. Bucureştiul albanez. De la elite negustoreşti la elite culturale, Altera, vol. 17-18, anul VIII, August 2002, Tg.Mureş, pp. 228-246
 22. Curtea Domnească şi Târgul Bucureştilor, Cercetări Arheologice în Bucureşti, vol.V, Bucureşti, Mai 2002, pp. 25-56
 23. Lupta pentru drepturi între Medieval şi Modern, Analize, nr.12, aprilie 2002, pp. 69-73
 24. Moda tatuajelor în Bucureştii anilor 1900, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol. XV, M.M.B., Bucureşti, 2001
 25. Barabas Miklos şi episodul său bucureştean 1831-1833, Revista Muzeelor, 4-6/2000, Bucureşti, pp.173-193
 26. Bukarest a modern kor hajnalan (1783-1831): fejlodes kataklizmak kozott (Bucureştii epocii moderne: evoluţie printre cataclisme), Limes, 2-3/2000, Tatabanya, pp.211-224
 27. Societatea românească interbelică. Scurt excurs asupra mentalităţilor (1919-1939), Volumul Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Muzeul Vrancea, D.M.Press, Focşani, 2000 decembrie, pp. 390-411
 28. Bucureşti-Hilaripolis , Arenă a hetairelor, Citadela, an. IV, nr.1-4 (20-23), August 2000, pp. 48-65
 29. Mahalaua Colţei, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol.XIV, MMB, Iunie 2000, Editura Univers, Bucureşti, pp. 92-116
 30. Scurt excurs asupra sinuciderii în Bucureştii anilor 1900, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol. XIV, MMB, Iunie 2000, Bucureşti, pp. 339-348
 31. Modernitate vs. Multiculturalitate în Bucureştii epocii moderne (1848-1948), revista Altera, no.12, anul V, Liga Pro Europa, Tg.Mureş, pp.143-169
 32. Barabas Miklos, un cetăţean al Mitteleuropei în Bucureştii veacului al XIX-lea, Revista de Istorie şi Muzeografie, M.I.A.M.B., iulie 1999, Bucureşti, pp.110
 33. Eşantion de viaţă urbană. Perimetrul Curţii Domneşti între secolele al XV-lea şi al XIX-lea: evoluţie şi cotidian, Citadela, Ceraşu-Prahova, an.III, no.13-19, pp.121-131
 34. Europa între 1919-1939. Provocarea mitului, Citadela, Ceraşu-Prahova, an.II, no.7-10, iulie-decembrie 1997, pp.114-119
 35. Constituţia din februarie 1938, Citadela, Ceraşu-Prahova, an.II, no. 4-6, aprilie-iunie 1997, pp. 74-80

 

ARTICOLE DE SPECIALITATE:

 1. The Tattoo in modern Romanian society (with Roxana Diaconu), Revista de Antropologie Urbană, anul I ( 2013), nr. 2, Editura Oscar Print, București, pp. 159-178
 2. Valoarea antropologică a patrimoniului muzeistic, în «Antropologie și Interdisciplinaritate», colecția Zilele Rainer, coordonatori Andrei Kozma, Cristiana Glavce și Constantin Bălăceanu Stolnici, Editura Niculescu, București, 2013, pp. 278-286
 3. Francisc Rainer și Ștefan Milcu: Mentor și discipol(în coaturorat cu Cristiana Glavce), în «Antropologie și Interdisciplinaritate», colecția Zilele Rainer, coordonatori Andrei Kozma, Cristiana Glavce și Constantin Bălăceanu Stolnici, Editura Niculescu, București, 2013, pp. 20-26
 4. Vizita bucureșteană a medicului legist german Fritz Strassmann, 1898 (Coroners visit to Bucharest German Fritz Strassmann, 1898), (în co-autorat cu dr. Octavian Buda), Revista Medicală Română, vol. LIX, nr. 4, 2012, pp. 332-337. CNCSIS B+.
 5. Trei povești uitate despre Ionel Brătianu, Revista Istorie și Civilizație, anul IV, nr.38, noiembrie 2012, pp. 32-35.
 6. Atitudine și sensibilitate urbană: tehnici de echilibru afectiv, Revista Istorie și Civilizație, anul IV, nr. 36, septembrie 2012, pp. 26-29, CNCSIS C.
 7. The Khazar Jews. Romanian History and Ethnography, Revista Română de Studii Eurasiatice, anul VI, nr. 1-2, 2010, Ovidius Univeristy Press, pp. 13-32
 8. Das Albanische Bukarest: von händlereliten zu kulturellen eliten, Revista Română de Studii Eurasiatice, anul V, nr.1-2, 2009, Ovidius Univeristy Press, pp.57-64
 9. Pericolul practicării ocultismului asupra sanattii mintale în mediul urban, Revista M.I.M., vol. XX, Bucureşti, 2006, pp. 238-245
 10. Majorities and Minorities in Documents from the Interwar Period, Plural Review, no 27, The Romanian Cultural Institute, Bucharest, 2006, pp. 458-461
 11. Khazar Jews. Romanian History and Ethnography, Plural Review, no 27, The Romanian Cultural Institute, Bucharest, 2006, pp. 229-235
 12. The Foreigners and the Modernization of Bucharest, Plural Review, no. 27, The Romanian Cultural Institute, Bucharest, 2006, pp. 18-28
 13. Pentru un muzeu al nocturnului, Revista Muzeelor, anul XLI, nr.1, 2006, pp.86-92
 14. Mundus Inversus, Plural Review, Bucharest, no. 2, 2005, pp.170-177
 15. “Tata Moshu” – The Biography of a Pickpocket, Plural Review, Bucharest, no.1, 2005, pp.164-168
 16. O istorie a celor fără de istorie. Cronica unei expoziții neconvenționale, Revista Muzeelor, anul XL, nr.2, 2005, pp.29-43
 17. Muzeele – o chestiune de management cultural, Revista Muzeelor, anul XL, nr.2, 2005, pp.5-6
 18. A románok és a “többiek. (Törvényhozás, hétköznapok és közgondolkodás a két világháború között), (Românii şi ceilalţi: legislaţie, cotidian şi imaginar în anii interbelici), Limes, 2/2002, Tatabanya, Ungaria, pp. 63-68
 19. Bucureşti – Hilariopolis sau oraşul hilar, Observatorul Cultural, nr. 131, 27.08.2002, pp. 15-17
 20. Egy’ moldovai-valah tortenelmi paradigma: a kisebbsegi tobbsegi (O paradigmă istorică moldo-valahă: majoritarul-minoritar), A Het, 25 iulie 2002, nr.28, p.9
 21. Az erdelyiek a modern kori Bukarest tarsadalmanak kepzeletvilagaban. (Ardeleanul în imaginarul bucureştean modern) A HET, XXXI evfoliam, 2001 8 noiembrie, p. 9
 22. Ceramica de Bârsa, după 20 de ani, revista Datini, aprilie 2001, pp. 52-53
 23. Bucureştiul albanez: Boierii şi Domnitorii, Albanezul, an. IX, nr.8, august 2001, pp. 3-5
 24. Familia Minovici şi primul muzeu bucureştean de artă populară, Editura Credis, Bucureşti, 2001, pp.55-68
 25. Romanok es mas nemzetiseguek Bukarest peremen (Români şi neromâni la margine de Bucureşti), A Het, 22 martie, 2001, p.4
 26. Albanezii în Bucureşti, ‘Albanezul’, anul X, nr.1 (101), ianuarie-martie 2002; nr.11-12(100), Noiembrie-Decembrie 2001; nr.9(86), septembrie 2001; anul VIII, nr.8(85), august 2000, p.12; nr. 9(86) septembrie 2000; nr. 10 (87) Octombrie 2000; nr.11(88), Noiembrie 2000; nr. 11(88) Decembrie 2000, nr. 1 (89), an. IX, Ianuarie 2001; Martie 2001; Mai 2001; Iunie 2001
 27. Bucureştii anului 2000 văzuţi din 1930, Magazin Istoric, Iulie 2000, Bucureşti, pp.43-47
 28. Carol al II-lea: povestirile unui adolescent, revista Manuscriptum, an. XXX, nr.118-121, Mai 2000, pp.143-155
 29. Familia Minovici: o biografie, Ziua USA, an. I, no. 34, 35, 36 şi 37; 6, 13, 20 şi 27 decembrie 1999, New York, p.23
 30. Pictorul Barabas Miklos şi Bucureştii, revista Magazin Istoric, Decembrie, 1999, pp.64-66
 31. Emil Wilhelm August von Becker – Scurt excurs biografic, Gazeta Ligii Pro Europa, no.7-8, 1999, p.11
 32. Romanok es nem romanok. Torvenyalkotas, hetkoznapi valosag es mentalitas a ket vilaghaboru kozott (Români şi neromâni: legislație, cotidian şi imaginar în anii interbelici), ‘A Het’, XXX. evfoliam – 1999, szeptember, p.10
 33. A Transsylvania Interkulturalis Akademia A kulturak kozti parbeszed modelje (Academia Interculturală Trnasilvania: un model de dialog intercultural), ‘A Het’, XXX evfolyam, no. 26, 1999, 1 iulius, p. 5
 34. Barabas Miklos es a XIX. szazad eleji Bukarest (Barabas Miklos şi Bucurestii începutului de secol XIX), ‘A Het’, XXX evfolyam, no.3, Ianuar 21, 1999, p.8
 35. Semnificaţia unui document inedit: Examenul de absolvire a Principelui Carol din iunie 1912, Citadela, Ceraşu-Prahova, an.II, no.1-3, ianuarie-martie 1997, pp.91-97
 36. Investigaţia Regimul de autoritate personală a regelui Carol al II-lea (1938-1940) sub patronajul Institutului Naţional de Educaţie, Bucureşti, 1996.

 

Recenzii:

 1. Marile orașe din istoria omenirii. Orașele: hărți în mișcare, Revista de Antropologie Urbană, anul I (2013), nr.1, București, pp.149-150
 2. How to read Yourself în tjhe other’s face?, Revista Medicală Română, vol. LVIII, nr. 4/2011, publicație cotată CNCSIS B+, (pp.309-310)

 

Eliana Isabella Radu

Eliana Isabella Radu

Redactor

Scurtă Prezentare

Eliana Radu a absolvit Facultatea din Essex, Colchester – Regatul Unit, cu specializare în Literatură și Film, cu lucrări precum „Moartea lui Apollo – O analiză a filosofiei lui Friedrich Nietzsche”, „Reprezentarea viselor – Lumea subterană în filmele lui David Lynch”, și „Mitologie Americană, de la Moby Dick la Meridianul sângelui”. În timpul facultății a scris articole și recenzii pentru ziarul The Rabbit și a lucrat ca și coordonator al echipei de montaj a televiziunii Sx:TV.

A fost redactor la revista on-line Bellaonline pentru secțiunea de Film Clasic, unde a coordonat activitatea secțiunii respective.

Din 2014 colaborează cu Muzeul Municipiului București – Secția Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale, pentru traducerea și adaptarea diverselor texte expoziționale, a materialelor promoționale și a site-ului oficial al M.M.B. Vorbește fluent franceză, engleză și germană, și este traducător autorizat, obţinând certificatul de traducător de la Ministerul Culturii, pentru română – engleză și engleză –română, specializare literatură.

A colaborat cu editura Oscar Print, editura Muzeului Municipiului București, și Asociația Geto-Dacii pentru traducere, adaptare, și/sau editare, stilizare, pentru volume precum Românii în „Mileniul de întuneric” de Marius Fincă, Geto-dacii în literatura română (autor Iulia Brânză Mihăileanu),  Tata Moșu – O poveste interbelică (de A. Majuru, M.I. Grăjdeanu), „Improvizația muzicală și sănătatea: o recenzie” (autori Raymond A.R. MacDonald and Graeme B. Wilson, în Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice, 2014), Legendele Dacilor în Benzi Desenate, și Repertoriul de Grafică – Gheorghe Tattarescu

Curriculum Vitae

Informații Personale:

Nume și prenume:  Eliana Isabella Radu

Data nașterii: 20.07.1993

Tel: 0727579929

E-mail:  ellieradu@yahoo.com

Experiență:

Perioada: 06.2016 – prezent

 • Numele şi adresa angajatorului:  Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu , I.C. Brătianu nr. 2, București
 • Funcţia sau postul ocupat: Redactor – Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Traducerea în engleză și franceză a materialelor promoționale realizate de către Muzeul Municipiului București, corectarea, traducerea și adaptarea textelor expoziționale și a comunicatelor de presă. Redactarea materialelor promoționale.

Perioada: 09.2014 – 05.2016

 •  Numele şi adresa angajatorului: Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu , I.C. Brătianu nr. 2, București
 • Funcţia sau postul ocupat: Colaborator Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Traducerea în engleză și franceză a site-ului oficial MMB, gestionarea corespondenței, trimiterea comunicatelor de presă, arhivare, organizarea evenimentelor, evaluarea propunerilor de proiecte și parteneriate, întâlnirea clienților/sponsorilor.

Perioada: 08.2014 – 03.2015               .             .

 • Numele şi adresa angajatorului: BellaOnline, revistă online la  http://www.bellaonline.com/
 • Funcţia sau postul ocupat: Redactor al Secțiunii de Film Clasic
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Scrierea  și  publicarea  articolelor  relevante  pentru  secțiunea  de  film  clasic, gestionarea forumurilor secțiunii, promovarea materialului scris.

Perioada: 05.2013 – 05.2014

 •   Numele şi adresa angajatorului: Media Guild/SxTv, Wivenhoe Park, Colchester, Marea Britanie.
 • Funcţia sau postul ocupat: Șef departament Post-producție
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Filmarea și editarea unor evenimente majore precum Târgul Noilor Studenți și alegerile  Uniunii  Studențești.  Coordonarea  activităților  de  post-producție,  și delegarea sarcinilor pentru restul echipei de montaj.

Perioada: 11.2013 – 12.2013

 • Numele şi adresa angajatorului: LiFTS Dep., Wivenhoe Park, Colchester, Marea Britanie.
 • Funcţia sau postul ocupat: Art Director
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Achiziționarea recuzitei pentru platou, aranjarea și poziționarea diverselor obiecte în cadrul filmărilor, poziționarea și adaptarea luminilor.

Perioada: 11.2009 – 02.2010

 •  Numele şi adresa angajatorului: Paprika SRL, Str. Presei nr 7, Sector 1, București, RO.
 • Funcţia sau postul ocupat: Asistentă
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Stabilirea și verificarea programărilor pentru ședințe și proiecte, gestionarea email-urilor și a apelurilor telefonice.

Educație:

Perioada: 2011-2014

 • Calificarea / diploma obţinută: BA (Diploma de licență) în Film și Scris Creativ
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Essex – Regatul Unit
 • Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Cu specializare în producție și post-producție cinematografică, teorie de film și literatură, psihologie, jurnalism.

Perioada: 2006-2011

 • Calificarea / diploma obţinută: Diplomă de bacalaureat, secțiunea Litere
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Liceul Francez Anna-de-Noailles, București, România
 • Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Cu specializare în litere.

Limbi vorbite:

 • Engleză               –            Nivel: Avansat
 • Română               –            Nivel: Avansat
 • Franceză             –            Nivel: Avansat
 • Germană             –            Nivel: Mediu
 • Spaniolă              –            Nivel: Începător

Competențe sociale:

Abilități avansate de comunicare orală și scrisă, dezvoltate în decursul activităților din cadrul Serviciului Relații Publice – M.M.B.

Gândire creativă și inițiativă, calități dezvoltate prin implicarea în proiecte ce se bazează pe creativitate, și proiecte de grup, precum expoziții (Timpul Orașului – Palatul Suțu, Fotografi Bucureșteni – Muzeul Municipiului București, Fraţii Minovici – pionierat medical şi univers spiritual – Muzeul Dr. Nicolae Minovici etc.), simpozioane (ambele ediții ale Simpozionului de Antropologie Urbană din București, la Grand Hotel Continental), proiecte legate de educație (5 Licee – 5 Muzee, 2015 și 2016, Săptămâna ALTFEL) și festivaluri de muzică (Festivalul de Muzică Museicorum, ediția 2015 și ediția 2016).

Punctuală, cu inițiativă, și cu o etică de lucru riguroasă. Foarte bune capacități analitice, de abstractizare, și de sinteză.

Competențe tehnice:

Experienţă în utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, PowePoint, Outlook), programelor de montaj FinalCut Pro și Avid, GIMP, CeltX.

Cunoștințe legate de ustensilele și strategiile folosite în Digital Marketing, ca urmare a unor cursuri organizate de Google România – Atelierul Digital, absolvite în 2016.

Folosirea camerelor de filmat profesionale, și semi-profesionale, precum Canon 5D și Sony A1.

Experienţă în realizarea scurt-metrajelor și documentarelor, atât în etapa de producţie cât și în cea de post-producţie.

Alte competențe:

Am scris critici și recenzii de film pentru The Rabbit, ziar bazat în Colchester, și pentru site-ul IMDB, precum și povestiri scurte și scenarii ce au fost preluate de către Departamentul de Film al Universității Essex.

Am obţinut certificatul de traducător autorizat de la Ministerul Culturii, pentru română – engleză și engleză –română, specializare literatură, în 2016.

Am alcătuit, corectat și tradus texte dedicate promovării Muzeului Municipiului București, precum pliante și cartoline. De asemenea am tradus site-ul oficial al instituției în limba engleză și în limba franceză.

Am tradus în limba engleză volumele Tata Moșu. O poveste interbelică.(autori: Mihai I. Grajdeanu, Adrian Majuru) și Orașul din Oraș (autor: Cezar Petre.Buiumaci), seria de benzi desenate Legenda lui Zalmoxis în Benzi Desenate, precum și articole apărute în Revista de Antropologie Urbană.

Am corectat, editat și stilizat volumele Românii în „Mileniul de întuneric” de Marius Fincă și Geto-dacii în literatura română  de Iulia Brânză Mihăileanu.

Am fost implicată în activități de voluntariat (Proiectul „Let’s Do It Romania!”).

Cristina Mărculeț

Cristina Mărculeț

Redactor

Scurtă prezentare

Cristina Mărculeț Petrescu este doctorandă în cadrul Facultății de filosofie, anul III, Universitatea București. A absolvit in 2012 Universitatea „Ludwig Maximilian” din München (Filosofie, Ştiința religiei, Literatura germană modernă).

În perioada 2014-2015 a beneficiat de bursa Academiei Română „,,Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală – READ”.

Teza ei de doctorat are ca temă problematica trinitătii în  filosofia lui G.F Hegel și Meister Eckhart, ca punte între idealismul absolut și filosofia medievală germană (secolele XIII-XIV).

Alte interese sunt sociologia (în special Emile Durkheim) , antropologia culturală și Bucureștiul interbelic (criminalitatea feminina, medicina legală, eugenia).

În 2013 Cristina Mărculeț-Petrescu a publicat volumul de proză scurtă „Moartea linguriței” la editura Oscar Print .

Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume: Mărculeţ-Petrescu Anca Georgiana Cristina

Adresă Domiciliu: Intrarea Urali, Nr.4, Ap.1, sector 1,București, România

Telefon Mobil: 0728 995 328

E-mail: marculet_cristina@yahoo.com

Naţionalitate: Română

Data si locul naşterii: 06.09.1985,  Oraş Bucureşti

Sex: Feminin

 

Experienţa profesională

Perioada: 15.04.2014 – prezent

Funcţia sau postul ocupat: Coordonator proiect PASCH

Numele şi tipul organizatiei: Goethe-Institut Bukarest

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Coordonarea proiectului PASCH (Schulen: Partner der Zukunft), asigurare transport, materiale seminar, organizarea seminariilor

 

Perioada: 04.04. 2014 – 15.12.2015

Funcţia sau postul ocupat: Redactor Blog TREITARI

Numele şi tipul organizatiei: Goethe-Institut Bukarest

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Redactarea şi traducerea articolelor pentru blogul bibliotecii Goethe Institut

 

Perioada: 15.07.2013 – 04.04.2014

Funcţia sau postul ocupat: Colaborator proiect COBRA

Numele şi tipul organizatiei Goethe-Institut Bukarest

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Prelucrarea şi corectare bazei de date în programul COBRA

 

Perioada: 01.03.2012- 15.07.2013

Funcţia sau postul ocupat: Relaţii clienţi

Numele şi tipul organizatiei: Goethe Institut Bukarest

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Secretariat şi Informare a cursanţilor

 

 

Perioada: 01.01.2011-10.09.20011

Funcţia sau postul ocupat: Traducător

Numele şi adresa angajatorului: Online Media World München

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Traduceri din germanǎ în românǎ şi înregistrǎri audio pentru un curs de Limbǎ Business, Medicinǎ,  Automobil

 

Perioada: 20.06.2011- 20.07.2011

Funcţia sau postul ocupat: Secretară

Numele şi tipul organizatiei:   Mindfacts München

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:  Prelucrare şi introducere de date

Educaţie şi formare

Perioada: 30.10.2014 – prezent

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie- Coordonator Prof. Dr. Ion Bănşoiu

Calificarea / diploma obţinută: Doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Filozofie; domeniul tezei: Filozofia Religiei.

 

Perioada: 2006- 2012

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Ludwig Maximilian Universität, München

Materii:   Literaturǎ germanǎ nouǎ  (Neuere Deutsche Literatur), Filozofie (Philosophie), Ştiinţa Religiei (Religionswissenschaft)

Calificarea / diploma obţinută:  Magister Artium (M.A.)

 

Perioada: 2003- 2009

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Materii: Limbǎ şi literaturǎ germanǎ, Limbǎ şi literaturǎ francezǎ

Calificarea / diploma obţinută:  Licenţiat în Filologie

 

Perioada: 1991-2003

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Colegiul German Goethe, Bucureşti

Calificarea / diploma obţinută:  Bacalaureat

 

Perioada:    05.2002

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: ZFA

Calificarea / diploma obţinută: Deutsches Sprachdiplom Stufe II.

 

Competenţe şi abilităţi personale

Grad ridicat de aplecare către cercetare științifică și lucrul cu baze de date științifice dobândit în urma numeroaselor cercetări desfășurate de-a lungul studiului în München şi în ţara.

 

Orientare puternică înspre activitatea academică dovedită în urma rezultatelor foarte bune obținute în anii de studiu licență (absolvit cu 9,57) șI în anii de studiu în cadrul universităţii LMU (printre primii 20 care au terminat cu calificativul “foarte bine”)

 

Puternice abilitățI de organizare – organizator şi coordonator de proiecte in cadrul Institutului Goethe

Bune capacități de adaptare șI capacități de relaționare șI comunicare.

Limbi materne: română, germană

 

Limbi străine cunoscute:

engleză: utilizator experimentat (ascultare citire), utilizator independent (scris, vorbit)

Franceză: utilizator experimentat (ascultare citire), utilizator independent (scris, vorbit)

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Adaptabilitate la mediu multicultural dobândit în urma studiului de 6 ani în Germania (2006-2012) şi a experienței din 2010, participând la Workshopul de Arhitectura şi Filozofie din Venetia (LMU München şi TU München).

Bune capacități de lucru în echipă dovedite în urma colaborărilor din anii de studiu și pregătire profesională.

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Puternic spirit organizatoric dovedit în urma coordonării proiectului PASCH în cadrul Goethe Institut

Talent lingvistic şi filologic

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Buna cunoaştere a Instrumentelor Microsoft Office, Photoshop, COBRA etc.

 

Publicații

Dată: 2015

Publicație: Publicarea articolului „Influenţele filosofiei arabe în gândirea lui Meister Eckhart” în revista Romanian Review of Young Researchers (I/2015)

Dată: 08.2014

Publicație: Publicarea articolului “Prostituţia în Bucureştiul interbelic: o problemă medicală şi socială” în revista de antropologie urbană, (Anul II, 2014, Nr.4), Editura Ocar Print, Bucureşti

Dată:  07.2014.

Publicație: Traducerea în limba germană a editorialului “Revistei de antropologie urbană” (Anul II,

2014, Nr.3), Editura Ocar Print, Bucureşti

Dată: 10.2013.

Publicație: Traducerea in limba germană a editorialului “Revistei de antropologie urbană” (Anul I,

2013, Nr.2), Editura Ocar Print, Bucureşti

 

Data: 09.2013

Publicație:  Publicarea recenziei la cartea “Despre sinucidere” de Emile Durkheim pe pagina de

internet “www.e-antropolog.ro”

Despre sinucidere ca fenomen social

 

Dată: 05.2013

Publicație:  Publicarea volumului de proză scurtă “Moartea Linguriţei”, Editura Ocar Print,  Bucureşti, 2013, cu  sprijinul istoricului Adrian Majuru

 

Conferinte

Data: 23 – 24 aprilie 2015

Comunicare: „Meister Eckhart – mistic sau filosof?” – Conferinţa natională „Cunoașterea socială – între ficțiune euristică și coroborare factuală”, Academia Română, București

 

Dată: 13 decembrie 2014

Comunicare: „Rădăcinile filosofiei creştine în evul mediu târziu (sec.XIII-XIV)” – Sesiunea Națională de Comunicari Ştiintifice în domeniul știintelor sociale „Tineri cercetatori: Abordări multidisciplinare”,  Şcoala Doctorală de Stiina Politica UB, București

 

Dată: 30-31 octombrie 2014

Comunicare: “Legătura interdisciplinară dintre teologie şi filozofie în evul mediu: se poate vorbi despre o filozofie a evului mediu?” – Conferinţa natională „Cercetare de excelență, cunoaștere științifică, progres social”, Academia Română, București

 

 

Informații suplimentare               Referințe și informații suplimentare pot fi furnizate la cerere.

Cătălin D. Constantin

Cătălin D. Constantin

Redactor

Scurtă prezentare

Cătălin D. Constantin este editor de carte și lector în cadrul Departamentului de Studii culturale și etnologie al Facultății de Litere de la Universitatea din București.

A coordonat mai multe colecții de beletristică și a editat numeroase cărți de fotografie dedicate patrimoniului cultural românesc. Cele mai recente dintre acestea sunt un album cu imagini ale mănăstirilor din Bucovina, însoțite de comentariile istorice ale lui Neagu Djuvara (Peter Pan ART, 2014) și un volum cu fotografii ale ferestrelor caselor vechi din București pentru care scriitori, istorici, arhitecți, etnologi, antropologi, actori, personalități de profesii diferite au imaginat o scurtă poveste (Ferestre din București și poveștile lor, Peter Pan ART, 2015).

Teza de doctorat, susținută în 2013 la Facultatea de Litere, a avut ca temă viața cotidiană în orașele românești la începutul secolului XX. Îmbinând pasiunea pentru fotografie cu plăcerea de a scrie și de a călători, a susținut, în 2014, un al doilea doctorat, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, o lectură culturală și antropologică a piețelor publice ale orașelor din Europa. În prezent realizează cercetări de teren în așezările aromâne din Munții Pindului.

Curriculum Vitae

Nume: Ștefan-­‐Cătălin CONSTANTIN

Pseudonim: Cătălin D. CONSTANTIN

Adresa: Șos Pantelimon 98-­‐108,  bl. 209 A, Bucureşti 021649, Romania

E-mail: de.constantin@yahoo.com

Telefon: 0746080195

Data naşterii: 01.11.1979

Naționalitatea: română

Studii:

 • 2014, doctor în arhitectură la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu distincția maximă, cu o teză despre simbolismul pieței publice ale orașelor din Europa.
 • 2011, doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, cu o teză despre viaţa cotidiană în România în prima parte a secolului al XX-­‐lea.
 • Școala Națională de Studii Politice și Administrative, masterat în Antropologie şi Dezvoltare Comunitară, promoția iunie 2006, șef de promoție.
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, secţia română-­‐franceză, promoţia iunie 2002.
 • Liceul teoretic „Iulia Hasdeu”, București, promoția iunie 1998.

 

Experienţă:

 • martie 2016 -­‐ prezent: prodecan la Facultatea de Litere a Univeristății din București
 • februarie 2016 -­‐ prezent: lector universitar  în cadrul departamentului Studii Culturale. Etnologie, Facultatea de Litere, Universitatea din București
 • octombrie 2013 -­‐ prezent: asistent universitar în cadrul departamentului Studii Culturale. Etnologie, Facultatea de Litere, Universitatea din București.
 • decembrie 2010 – iunie 2014: editor la Iniciativa Mercurio, editură, Valladolid, Spania; coordonator de proiecte culturale și colecții de carte.
 • iunie 2008 – mai 2015: redactor la revista Cultura, editată de Fundația Culturală Română; coordonator al paginilor de antropologie culturală.
 • octombrie 2008 – iunie 2013: seminare și cursuri predate în colaborare la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, secţia Studii culturale. Etnologie.
 • mai 2008 – prezent: editor și administrator la Peter Pan ART, editură, București.
 • decembrie 2004 – mai 2008: editor și redactor la editura Humanitas, coordonator al seriilor de autor Nina Berberova, Marguerite Yourcenar, coordonator al seriei de proză română contemporană, redactor coordonator al colecției „Cartea de pe noptieră”, redactor al seriei de autor Gabriel Liiceanu.
 • februarie 2004 – octombrie 2005: redactor la revista Cultura, editată de Institutul Cultural Român, coordonator al paginilor de antropologie culturală.
 • 2000 – 2005: colaborator  la revista România literară; recenzii, cronici de carte și traduceri.
 • aprilie 2003 – martie 2004: secretar de redacţie al departamentului cultural la editura Cartea de buzunar.

Alte activități și colaborări:

 • coordonator al seriei de albume UNESCO despre patrimoniul cultural mondial din România publicate de editura ARTEC, Segovia,  2009-­‐2011.
 • diverse prelegeri și conferințe susținute în țară și străinătate, printre acestea: Codul vestimentar otoman și influențele acestuia asupra nobilimii din teritoriul balcanic și din Europa de Est în secolele XVIII – XIX, Facultatea de Arte Frumoase a Universității Marmara, Istanbul, 9 decembrie 2015
 • Școala de Antropologie, Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu, 29-­‐30 octombrie 2015;
 • Semana Santa la Valladolid, Simpozionul internațional de antropologie urbană, București, 15 iulie 2015;
 • Piaț, loc simbolic al orașului, Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu, 26 aprilie 2015;
 • Calea Victorei la intersecție cu Kurfursterdamm, Berlin, ICR, februarie 2008;
 • Word about the Other, prezentată la American Folklore Society 2004 Annual Meeting: Folklore and the Cultural Landscape, Salt Lake City, Utah, USA;
 • participant la diferite proiecte culturale; grant-­‐ul internațional URME (Urban Remembrance and Memory of Europe), desfășurat în 2007 în 6 țări europene în cadrul proiectului Cultura 2000, cercetător antropolog în cadrul acestuia
 • numeroase interviuri cu personalități ale lumii culturale, scriitori străini, articole generale, articole de specialitate, traduceri şi fotografii publicate în diverse reviste culturale, reviste generale şi cotidiene.
 •  invitat la diverse dezbateri publice, emisiuni de radio și televiziune
 • activitate de cercetare antropologică de teren în țară și străinătate începând din anul 2000.

Cărţi, albume de fotografie:

 • Ferestre din București și poveștile lor, carte construită de Cătălin D. Constantin, Peter Pan Art, București, 2015;
 • Mănăstirile din Bucovina, călătorie fotografică de Cătălin D. Constantin, comentarii istorice de Neagu Djuvara, Peter Pan Art, 2015;
 • De la ișlic la joben. Modă și lux la Porțile Orientului, text de Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, coordonare editorială și fotografii de Cătălin D. Constantin, Peter Pan ART, București, 2013;
 • Viața de zi cu zi în documente vechi de familie, Cătălin D. Constantin, cuvânt înainte de Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, Editura Universitară Ion Mincu”, București, 2013;
 • The Monasteries of Oltenia, historical notes by Neagu Djuvara, photographic jurney by Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Valladolid, Spain, 2012;
 • Los Monasterios de Oltenia, Neagu Djuvara, Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Valladolid, España, 2012;
 • Les Monastères d’Olténie, Neagu Djuvara, Cătălin Constantin, Iniciativa Mercurio, Éspagne, 2012;
 • From ișilc to top hat. Fashion and Luxury at the Gates of Orient, Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Valladolid, Spain, 2012;
 • Moda y lujo a las Puertas de Oriente, Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Valladolid, España, 2012;
 • Mode et luxe aux Portes de L’Orient, Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Éspagne, 2012;
 • Caietele Herminei, scoase la lumină și adnotate de Adriana Popescu și Rodica Țabic, concept editorial și coordonare de Cătălin D. Constantin, Peter Pan ART, București, 2010;
 • Danube Delta, UNESCO heritage site, text de Radu Anton Roman și Cătălin D. Constantin, fotografii Pototo, Artec, Segovia, Spania, 2009;
 • Urban Remembrance and Memory of Europe, Anthology, editura Muzeului Literaturii Române, București, 2007, volum colectiv internațional; Capitolul 2.2.: „Travel Notes in the White City”;
 • Străzi vechi din Bucureștiul de azi, text de Alexandru Ofrim, concept editorial și fotografii din orașul de azi de Cătălin D. Constantin, Humanitas, București, 2006, reed. 2006, 2007;
 • Sighișoara, text de Cătălin D. Constantin, Noi Media Print, București, 2004 (ediții în română, engleză, franceză, germană).

 

Editor de carte: peste 200 de titluri publicate în România și străinătate

 

Traduceri publicate:

 • Chris Morton, Ceri Louise Thomas, Craniile de cristal, Pro Editură, 2007;
 • Roger Caillois, Pilat din Pont, Humanitas, Bucureşti, 2005;
 • Georges Bernanos, O crimă, Humanitas, Bucureşti, 2004;
 • Jane Hope, Cîte ceva despre Budha, Curtea Veche, Bucureşti, 2003;
 • Jaques Salomé, Mami, tati, mă auziţi?, Curtea Veche, Bucureşti,

Aptitudini lingvistice: engleza şi franceza (vorbit, citit, scris, experienţă în traducerea simultană), spaniola (nivel mediu)

Aptitudini practice: operare pe calculator (macintosh, windows), cunoaşterea profesionistă a programelor Word, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, QuarkXPress

diplomă de grafician recunoscută de Ministerul Învățământului.

Permis de conducere categoria B obţinut în 2001

x

Folosim cookies pentru a vă oferi o cât mai bună experiență online. Prin exprimarea acordului, acceptați folosirea cookie-urilor conform cu Politica utilizării cookie-urilor.

Accept Nu sunt de acord Centru de Confidențialitate a Datelor Setări confidențialitate Află mai multe despre Politica utilizării cookie-urilor