APEL LA PUBLICARE - REVISTA DE ANTROPOLOGIE URBANĂ 24 (2024)

 

Antropologia la oraş:  Explorări etnografice ale urbanităţilor contemporane

Este binecunoscut faptul că studiul antropologic al lumii orăşeneşti (urban anthropology / ethnologie urbaine) poate fi descris ca o „a third subject matter”1 de investigaţie proprie disciplinei noastre, după cele întreprinse  asupra populaţiilor primitive şi a grupurilor ţărăneşti. Într-adevăr, procese precum migraţia multor reprezentanţi ai societăţii rurale către centrele urbane2, adaptarea unor structuri tradiţionale de rudenie în contextul socio-profesional al oraşelor3, integrarea sau aculturaţia unor grupuri etnice diverse în mediul de viaţă citadin4… – au conturat tot atâtea direcţii de cercetare definitorii „ştiinţei omului”, în dialogul acesteia cu celelalte ştiinţe socio-umane.

The Journal of Urban Anthropology, publicaţie specializată a Muzeului Municipiului Bucureşti (ajunsă la cel de-al doisprezecelea an de apariţie), propune pentru următorul său număr nu atât o temă sau o dimensiune particulară de reflecţie etnologică asupra cetăţii şi cutumelor  sale active intra muros, cât o (re)considerare a practicii etnografice – ca demers antropologic documentar – în polimorfismul siturilor urbane de tot felul (cartiere de case, blocuri, străzi, pieţe, parohii…)

Din punctul nostru de vedere, fieldwork in the city5 poate preţui ca un „fir al Ariadnei” în desluşirea antropologică a complexităţii generice a Oraşului (ca realitate de geografie umană), astfel încât continuitatea metodologică a antropologiei comunităţilor tribale sau a celor ţărăneşti să oglindească o procesualitate mai generală în dezvoltarea istorică a ansamblurilor sau nucleelor orăşeneşti de convieţuire. Dincolo de contextualizarea locală a unei anumite „topografii” de cercetare etnologică (de exemplu, la nivelul unui grup de rude, vecini sau „enoriaşi”), investigaţia de teren poate include şi reţele socioprofesionale sau cazuri de „dilatare” a formelor urbane de socialitate înăuntrul unor filiere economice, etno-confesionale, politice, etc. Avem în vedere aşadar nu doar (sau nu atât) cartografierea unui „arhipelag” (poate iluzoriu) de „locaţii” ale comuniunii orăşeneşti, ci şi (sau mai ales) reconstituirea –  descriptivă şi interpretativă – a „firelor” adeseori nevăzute ale ţesutului urban, în „tapiseria” lor pestiţă şi totuşi trainică.

Pentru următorul număr al The Journal of Urban Anthropology, invităm prin urmare contribuţii din partea cercetătorilor şi studenţilor în etnologie / antropologie, dar şi istorici, sociologi, arhitecţi etc. interesaţi în explorarea modului de viaţă al orăşenilor zilelor noastre (din Bucureşti sau din alte urbe), precum şi în teoretizarea metodologiei etnografice.

Materialele încredinţate astfel spre publicare vor fi (de preferinţă) studii de caz la prima lor ediţie, sau vor preciza adăugirile sau completările aduse unei eventuale prime versiuni tipărite. Aşteptăm din partea colaboratorilor noştri articole, studii şi recenzii dedicate abordării etno-antropologice a formelor urbane de socialitate şi a relaţiilor sociale, culturale, economice, artistice… cuprinse în aceste cadre de coexistenţă şi interacţiune. Autorii vor asuma întreaga responsabilitate a informaţiei scrise şi a aspectelor de etică profesională implicate (cu deosebire, confidențialitatea datelor prezentate şi, dacă este cazul, asupra numelor interlocutorilor).

Textele trimise spre publicare vor respecta normele de editare ale revistei (see https://rev-antropologieurbana.ro). Acceptarea spre publicare implică un proces de peer review, în cadrul căruia contributorii vor primi observațiile unor evaluatori, urmând a răspunde acestora conform calendarului apelului curent.

Procedura de trimitere a propunerilor

Vă rugăm să trimiteți propunerile de articole și un rezumat (aproximativ 300 de cuvinte) până la data de 30 septembrie 2024 la adresa antropologie@muzeulbucurestiului.ro.

Așteptăm cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră, pentru a contura un număr tematic complex și captivant.

Cu toată considerația,

Redacția Journal of Urban Anthropology

 

De ce o revistă de Antropologie Urbană?

Antropologia urbană ocupă o secvenţă din antropologia generală şi priveşte grupurile umane, sau indivizii care trăiesc în condiţii urbane. Procesul de urbanizare este un proces antropologic prin care se produce o schimbare importantă în continua devenire a speciei noastre.

Antropologia urbană cuprinde şi tot ce se modifică prin trecerea de la rural la urban şi urmăreşte nobila aventură umană mai departe în urbanizare, industrializare, post industrializare, până la societatea informatizată care este abia la început. Şi care va înregistra în timp mutaţii, oricum mici schimbări în condiţia omului.

Sifilisul și degenerarea rasei

Autor: Alexandra Rusu Premergător secolului al XIX-lea, bolile venerice au primit foarte puțină atenție din partea autorităților, mai ales în ceea ce privește prevenția. Dintre aceste boli, sifilisul- o boală cu transmitere sexuală cauzată de bacteria Treponema...

citește mai mult

Ecranul global

Autor: Alexandra Rusu Titlul reflectă lucrarea omonimă a două personalități din domenii diferite care și-au dat concursul la elaborarea unui discurs al hipermodernității și al relației ei cu cinematograful. Gilles Lipovetsky și Jean Serroy argumentează o dispariție a...

citește mai mult

Casă vs. Cămin

Autor : Alexandra Rusu De-a lungul timpului, cercetarea antropologică a atribuit locuinței mai multe accepțiuni, de la cel de simplu cadru de desfășurare al diverselor relații sociale (ex. rudenia) - o modalitate de a ordona societatea - până la cel de simbol al unor...

citește mai mult
x

Folosim cookies pentru a vă oferi o cât mai bună experiență online. Prin exprimarea acordului, acceptați folosirea cookie-urilor conform cu Politica utilizării cookie-urilor.

Accept Nu sunt de acord Centru de Confidențialitate a Datelor Setări confidențialitate Află mai multe despre Politica utilizării cookie-urilor