De ce o revistă de Antropologie Urbană?

Antropologia urbană ocupă o secvenţă din antropologia generală şi priveşte grupurile umane, sau indivizii care trăiesc în condiţii urbane. Procesul de urbanizare este un proces antropologic prin care se produce o schimbare importantă în continua devenire a speciei noastre.

Antropologia urbană cuprinde şi tot ce se modifică prin trecerea de la rural la urban şi urmăreşte nobila aventură umană mai departe în urbanizare, industrializare, post industrializare, până la societatea informatizată care este abia la început. Şi care va înregistra în timp mutaţii, oricum mici schimbări în condiţia omului.

Lulele, ciubuce și tutun

Tutunul era cultivat și comercializat în Tările Române încă din secolul al XVII-lea, fapt atestat de dările („tutunărit” sau „pogonărit de tutun”) și taxele vamale („de afară” sau „dinlăuntru”) percepute. Amploarea pe care moda fumatului o capătă în perioada domniilor...

citește mai mult

Mecanismele culturii. O perspectivă evoluționistă

Genetica, epigenetica, psihologia și antropologia cercetează dimensiunile multiple ale evoluției, în care operează mecanismele transmiterii informației genetice sau culturale. Noi studii din domeniul epigeneticii relevă faptul că experiențele strămoșilor noștri pot...

citește mai mult

Celălalt

Călătoriile în locuri îndepărtate, pe rutele comerciale și marile descoperiri geografice au adus în spațiul european mărturii, mai mult sau mai puțin veridice, asupra populațiilor întâlnite în diverse părți ale lumii. Acestea au ilustrat diversitatea umană, adesea...

citește mai mult

Antropologia urbană. O introducere

Subdomeniu al antropologiei culturale caracterizat prin amplitudinea și diversitatea cercetărilor, antropologia urbană s-a constituit drept un răspuns al antropologilor la impasul declanșat de „disoluția obiectului tradițional” cauzat de sfârșitul colonialismului....

citește mai mult

APEL LA CONTRIBUȚII PENTRU REVISTA DE ANTROPOLOGIE URBANĂ

Modernizare, urbanizare şi medicalizare în România sfârşitului de secol XIX şi perioada interbelică

Obiectivul central al acestui număr tematic este să răspundem la întrebarea cum s-a modernizat societatea românească prin implementarea standardelor medicale de-a lungul timpului. Vom pune accent atât pe identificarea instrumentelor de modernizare medicală (legislaţii, instituţii), cât şi a biografiei corpului medical, înţeleasă prin prisma unei elite profesionale care a gândit procesul de integrare a României în civilizaţia de tip occidental.

Se vor inventaria strategiile, mentalităţile şi politicile medicale cu ajutorul cărora statul a operat educarea şi asistenţa medicală a populaţiei în spaţiul românesc.

Procesul de modernizare şi sincronizare a României cu Occidentul se bazează pe cunoaşterea tuturor componentelor modernizării, ca proiect de ţară şi societate civilizată. Dimensiunea medicală, o componentă pe cât de actuală, este pe atât de puţin cunoscută şi pe atât de sumar investigată, iar acest număr tematic îşi propune să umple acest gol în evoluţia societăţii româneşti.

Două noţiuni devin esenţiale în acest proiect: standardele practicii medicale şi modernizarea efectivă a societăţii. Din perspectiva temei alese, modernizarea medicală acoperă ansamblul mecanismului prin care statul ia sub control medical populaţia şi asigură condiţiile de menţinere a sănătăţii ei. Cercetarea se doreşte una de tip socio-cultural, realizată cu instrumentarul istoricului şi cu profunde cunoştinţe medicale contextualizate. Ea impune o dublă recurenţă: de la nivelul practicii medicale propriu-zise la starea de spirit modernizatoare a epocii de mijloc de secol XIX şi început de secol XX, orientată spre o societate occidentalizată.

Revista de Antropologie Urbană îşi propune, prin acest număr special, evaluarea modernizării de la noi prin evoluţia medicinei în context istoric şi social, în aria de timp studiată.

***

Pentru o vizibilitate mai bună și acces lărgit la informații, începând cu numărul 1/2021 Revista de Antropologie Urbană se va numi Journal of Urban Anthropology și va publica doar articole în limba engleză. În acest sens, vă rugăm să transmiteți articolele scrise direct în engleză. Nu se acceptă decât studii originale, nepublicate anterior. Lucrările vor fi încărcate în format electronic (în format .doc sau .docx), folosind formularul online disponibil aici – https://rev-antropologieurbana.ro/trimitere-articol/, unde puteți găsi și cerinţele minimale privind structura lucrării.

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor este 30 octombrie 2021. Lucrările pot fi încărcate folosind formularul disponibil aici:

x

Folosim cookies pentru a vă oferi o cât mai bună experiență online. Prin exprimarea acordului, acceptați folosirea cookie-urilor conform cu Politica utilizării cookie-urilor.

Accept Nu sunt de acord Centru de Confidențialitate a Datelor Setări confidențialitate Află mai multe despre Politica utilizării cookie-urilor