Editor-in-chief:

Adrian Majuru – Manager, The Bucharest Municipality Museum

Marius Turda – Deputy Editor-in-chief

Cătălin D. Constantin – Editorial Secretary

 

Editorial board:

 • George Cristian CurcăUniversity lecturer –University lecturer – Specialised in Forensic Medicine and Bioethics, the „Carol Davila“ University of Forensic Medicine, Bucharest
 • Dana Craiu – University lecturer, head of the „Carol Davila“ University of Forensic Medicine’ Paediatric Neurology Clinic, Bucharest – “Prof. Dr. Alexandru Obregia” Hospital of Clinical Psychology
 • Dr. Dragoş Ivana – University of Bucharest English Department Member of the Centre of Excellence for the Study of Cultural Identity
 • Dr. Constantin Bărbulescu – Univ. Lecturer at the “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, the History and Philosophy Faculty, Department of Modern History, Record keeping and Ethnology
 • Theodora Vetta – University of Barcelona, Department of Geography and History
 • Eliana Isabella Radu – Editor
 • Cristina Mărculeț – Editor

Consiliul ştiinţific:

 • Acad. C. Bălăceanu Stolnici –Honorific Director of the «Fr. Rainer» Institute of Anthropology – the Romanian Academy
 • Dr. Cristiana Glavce – Director of the «Fr. Rainer» Institute of Anthropology – the Romanian Academy
 • Univ. Prof. Mag. Dr. Thede Kahl – South East European Languages and Cultures, University of Vienna, Faculty of Philological and Cultural Studies, Department of Romance Studies.
 • Bernard Castelli, Chercheur – Institut de recherche en développement, UMR Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques Université Paris VII-Diderot, INALCO, IRD
 • Monique Sélim, Directrice de recherche – Institut de recherche en développement, UMR Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques Université Paris VII-Diderot, INALCO, IRD
 • Conf. dr. arh. Tiberiu Florescu – Dean, Urbanism Faculty, Ion Mincu University of Architecture and Urbanism – Bucharest
 • Conf. dr. arh. Cerasela Crăciun – Department Director. Urban and landscape planning, Urbanism Faculty, Ion Mincu University of Architecture and Urbanism – Bucharest
 • Lector dr. Mona Momescu, Universitatea Ovidius – Constanta/Columbia University, NY, East Central European Center – Language Resource Center
 • George Vrana – lawyer, Vice-president of the SETAR Institute affiliated with the Geneva IRU Academy
Adrian Majuru

Adrian Majuru

Editor-in-chief

Short presentation

Adrian Majuru (1968) has been the Manager of the Bucharest Municipality Museum since April 2014, and an Associate Professor at the “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, Bucharest, where he teaches urban and cultural anthropology, for PhD Classes and 2nd year Masters Classes. He also teaches cultural heritage management and marketing at the University of Bucharest (the Business Administration Department and History Department) for specialized Masters Courses. He completed postdoctoral classes through the POSDRU program in anthropology (2011-2013), organized by the Romanian Academy. He was a consultant in the field of anthropology and sociology for the elaboration of the National Strategy in the areas of research, technological development and innovation for 2014-2020, The Socio-Economical, Bucharest, July-August 2013. He published 22 specialized books, among which “Stadt der Verlockungen – Das vormoderne Bukarest zwischen Orient und Europa”, Forum Romania nr. 9, Frank&Timme Publishers, Berlin, 2013; Nëpër Bukureshtin Shqiptar, përktheu nga rumanishtja (translation from Romanian by Luan Topciu), «Intelligenda» collection, Shtëpia botuese “55” (“55” Publishers), Tirana, 2010; Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Compania Publishers, Bucharest, July 2003.; Familia Minovici – univers spiritual, Romanian Cultural Institute Publishers, December 2005; Copilăria la români (1850-1950), Compania Publishers, 2006; Bucureşti. Diurn şi Nocturn, Curtea Veche Publishers, Bucharest, 2009; Cum se distrau românii odinioară, Adevărul Holding Publishers, Bucharest, 2011. For over 15 years he’s written articles for the press, collaborating throughout the years with Adevărul, Adevărul literar și Aristitic, Capitalul, Casa Lux, Time Out, Ziarul Financiar, Observatorul Cultural. Since 2010 he’s been a collaborator of the Cotidianul Newspaper. In 2012 he had the initiative to publish the Urban Anthropology Journal at Oscar Print Publishers, a half-yearly magazine, first published in the spring of 2013.

Curriculum Vitae

Informații personale

Nume / Prenume:  Majuru Adrian

Adresă: Strada Piatra Morii nr.27, sectorul 1, Bucureşti, România

Naţionalitate: română

Data naşterii: 19 decembrie 1968

Sex: masculin

Experienţa profesională

Perioada: Din luna mai 1998 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat: Manager – Muzeul Municipiului Bucuresti incepind cu aprilie 2014

Activităţi şi responsabilităţi principale:   Cercetare interdisciplinară a istoriei urbane, organizare de expoziţii, conservare si valorificare patrimoniu cultural, conferinţe, dezbateri publice, publicare de studii şi monografii de specialitate

Numele şi adresa angajatorului: Muzeul Municipiului Bucureşti, Blv.Ion I.C.Brătianu nr.3, sectorul 3, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Sector public

Educaţie şi formare

Perioada: 2011-2013

Calificarea / diploma obţinută: Post-Doctorat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Științe Socio-Umane – Antropologie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Academia Română, Institutul de Antropologie «Francisc Rainer» – București

 

Perioada: 2002-2004

Calificarea / diploma obţinută: Doctorat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Geografie umană; habitatul urban

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureşti

 

Perioada: 1997-1998

Calificarea / diploma obţinută:  Studii post universitare Masterat

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Istorie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

 

Perioada: 1992-1997

Calificarea / diploma obţinută: Licenţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Istorie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti

Limba maternă: Româna

Stagii de cercetare în străinătate 

 1. Stagiu de cercetare la Österreichische Akademie der Wissenshaften, Viena, sub îndrumarea Prof. Univ.Dr. Kahl THEDE, în perioada 1 iunie – 31 iulie 2012 și 1 – 30 septembrie 2011. Stagiul de cercetare antropologică, aplicat patrimoniului muzeistic, a fost efectuat în cadrul proiectului de cercetare post-doctorală: „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”. Titlul proiectului de cercetare: : Inter-disciplinaritatea ca principiu integrator al universalitatii la Francisc Iosif Rainer; Academia Română, Institutul de Antropologie „Francisc Josif Rainer” – Bucureşti
 2. Universitatea de Vară CEU, Budapesta, Global Mappings: Symbolic Geographies Revisited, 8-19 iulie 2002.
 3. Training course on Democratic Values, Principles and Function of the Danish Welfare State, Denmark, April 21th – May 2th 2001

Conferințe internaționale

 1. The Faces of Bucharest: Changing Cityscapes and Daily Life, to Conference «The Fabric of Daily Life in East Central Europe(Then and Now)», 4 octombrie 2013, Columbia University, East Central European Center, New York.
 2. Bucharest – History and Multiculturalism, 3 octombrie 2013, RCI New York Auditorium.
 3. Fr.J.Rainer’s Interdisciplinarity Method as a Universal Integrating Principle, «Forum România» IX, Romanian Music&Music in Romania, Academia Austriacă de Științe, Universitatea Viena, 6-9 octombrie 2011.
 4. From Lombroso’s Criminal Monster to Kraepelin’s Eugenics in Eastern Europe: Social, Racial and Bio-Medical controversies on Criminal Behavior in Romania, 1893-1943, Ludwig Maximilians University, Munich, conferință internațională cu tema: «Re-Thinking the Monstrous: violence and Criminality in Society», 1-3July, 2012; comunicare în co-autorat cu dr.Octavian Buda.
 5. 19th century of Bucharest – between European modernity and the Ottoman East, Al VIII-lea Congres Internaţional de Studii Sud-Est Europene, 24-28 august 1999, Universitatea Bucureşti.

Limbi străine

Limba engleză: Utilizator experimentat (citit, scris, vorbit)

Competenţe şi abilităţi sociale

Expertiză:

 1. Strategia Națională în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru 2014-2020, Panelul socio-economic, București, iulie-august 2013
 2. Membru al Comisiei de Numire a Străzilor – Prefectura Municipiului Bucuresti începînd cu noiembrie 2008
 3. Membru al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor  prin Ordinul 2031 al Ministrului Culturii şi Cultelor între 17.02.2005 si martie 2008
 4. Contract de consultanţă şi expertizare a Centrului Vechi(perimetrul medieval al oraşului) cu firma Pell Frischmann Consultants Ltd din Londra, intre 27 mai 2004 – 30 iunie 2005
 5. Expert în domeniul Bunuri Arheologice şi Istoric Documentare: Istorie modernă şi contemporană – Memorialistică prin Atestatul nr. 287 din 17.12.2000

 

Spirit de echipă, abilitate dobândită ca urmare a participării la diverse proiecte culturale:

 1. Partener în cadrul proiectului «Mântuleasa, studiu de geografie mitică bucureşteană» iniţiat de fundaţia Pro Patrimonio si U.A.R., octombrie-decembrie 2009
 2. Partener în cadrul proiectului «Grădini pierdute» iniţiat de U.A.R. şi U.A.U.I.M., Facultatea de Urbanism, iunie-decembrie 2009
 3. Coordonator pentru Bucureşti în cadrul proiectului «Urban Remembrance and Memory of Europe. Traces to remember. Places to inspire» (noiembrie 2006-octombrie 2007)
 4. Coordonare ştiinţifică a hărţii «Meşteşuguri şi meşteşugari din vechiul Bucureşti» realizată de Pro Patrimonio-aprilie 2006 în trei versiuni: engleză, franceză şi română
 5. Coordonare ştiinţifică a hărţii  «Drumul caravanelor comerciale: de la comitele Laurenţiu la Manuc Armeanul», realizată de Pro Patrimonio-aprilie 2006- în trei versiuni: engleză, franceză şi română
 6. Coordonator al programului «Decide» al fundaţiei Pro Patrimonio, noiembrie 2005- martie 2006

Cursuri de pregătire profesională susținute:

 1. Prelegeri în cadrul programelor de formare profesională în domeniul muzeologie, organizate de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Ministerul Culturii și Cultelor, București, 2007
 2. Susținerea cursului Patrimoniu imobil și Patrimoniu imaterial în cadrul proiectului Format Euro-Cult, Ateneul Popular „Maior Gh.Pastia”, Focșani, 13 septembrie 2007

Cursuri de pregătire profesională absolvite:

 1. Programul de pregătire specializată în «Managementul Cultural», 18-29 septembrie 2000, Sinaia, în domeniile: Misiune, Marketing, Sinergii, Tehnologie, Management, Strategia Culturală, Finanțe.
 2. Programul de instruire «Bazele Managementului Cultural», 8 mai-21 iulie 2000, București, în domeniul Planificarea strategică, Managementul proiectelor, Managementul financiar al proiectelor și colectarea de fonduri, Marketing, Strategii de comunicare, organizare și administrare, Leadership, Resurse Umane.
 3. Programul de pregătire «Bazele Muzeologiei» în specialitatea Artă-Memorialistică între anii 2000-2002

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Conferinţe, dezbateri publice:

 1. Organizator al Simpozionului de Antropologie Urbana, editia a doua, tematica: Periferii culturale si spatii globale, Muzeul Municipiului Bucuresti, iulie 2016
 2. Organizator al Simpozionului de Antropologie Urbana, Muzeul Municipiului Bucuresti, iulie 2015
 3. Organizator al Conferintei de Marketing Muzeal, Muzeul Municipiului Bucuresti, noiembrie 2014 si noiembrie 2015.
 4. Bucureștii familiei Minovici, Casa de Cultură «Friederich Schiller», București, joi, 7 noiembrie 2013
 5. Antropologul Francisc Iosif Rainer – un destin universal, «Casa de Cultură Friederich Schiller», București, joi, 6 decembrie 2012
 6. Valoarea antropologică a patrimoniului muzeistic, simpozionul „Zilele Francisc Rainer”, Academia Română și Institutul de Antropologie – 17-18 aprilie 2012, București
 7. Membru al Comitetului Ştiinţific a celei de-a XI-a Reuniuni de Istoria Medicinii, Constanţa, 3-5 iunie 2010
 8. Organizator al Conferinţei Naţionale de Antropologie Urbană, edițiile I-V, 2009-2013,, Municipiul Roman
 9. Organizator şi moderator, dezbatere publică pe tema «Criza. De ce nu ştim ce este?» Palatul Cercului Militar, 16 septembrie 2009.
 10. Organizator si moderator, dezbatere publică pe tema: “De la mahalale la Valea Morţii – în căutarea unui concept urban al periferiei”, Palatul Cercului Militar, 21 octombrie 2009.
 11. Organizator si moderator, dezbatere publică pe tema: “Sentimentul de nesiguranţă în mediul urban”, Palatul Cercului Militar, 18 noiembrie 2009.

 

Expoziţii coordonate:

 1. Fratii Minovici – pionierat medical si univers spiritual – Muzeul dr. Nicolae Minovici – Muzeul Municipiului Bucuresti, 18 mai 2016 – 30 iunie 2017
 2. Pentru o istorie a simbolurilor.Tatuajurile in Romania – Muzeul Municipiului Bucuresti, decembrie 2014-30 iunie 2015
 3. Timpul orasului – expozitia permanenta a Muzeului Municipiului Bucuresti – mai 2015
 4. Povestea fetei din tatuaj, Ordinul Arhitecţilor din România, 6-8 iunie 2008
 5. Tradiţii pascale, Centrul Metropolitan de Cultură pentru tineret al sectorului 1,  16 aprilie – 30 aprilie 2006
 6. Excluşii. Unele suflete aleg să trăiască altfel, Muzeul Municipiului Bucureşti, 31 mai-31 octombrie 2005
 7. Semne şi simboluri în ceramica populară din România, Muzeul Palatul Voievodal Curtea Veche, iulie – septembrie 2003

Competenţe şi aptitudini tehnice

Calitatea de Expert în domeniul Bunuri Arheologice şi Istoric Documentare: Istorie modernă şi contemporană – Memorialistică prin Atestatul nr. 287 din 17.12.2003

Cursuri de specialitate susţinute în mediul universitar:

 1. Antropologie urbană, curs Scoala Doctorala a Facultatii de Arhitectura, UAUIM Ion Mincu-Bucuresti, incepind cu anul 2016.
 2. Management-Maturitate-Mentalitate. Cum iti construiesti un viitor? , curs Scoala Doctorala a Facultatii de Urbanism, UAUIM Ion Mincu-Bucuresti, incepind cu 2015
 3. Geografii urbane si antropologii culturale. Geografii simbolice-Locuire, Urbanism, Mentalitate, curs Scoala Doctorala a Facultatii de Urbanism, UAUIM Ion Mincu-Bucuresti incepind cu anul 2016
 4. Marketing Cultural, curs pentru masteranti, anul II, incepind cu anul 2014, Facultatea de Adminsitratie si si Afaceri-UB
 5. Management Cultural, curs pentru masteranti, anul I, incepind cu anul 2015, Facultatea de Adminsitratie si si Afaceri-UB
 6. Antropologie urbană. Individ si Societate, curs pentru masteranti, anul II, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2099-2010, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism «Ion Mincu», Bucureşti, Facultatea de Urbanism.
 7. Curs de antropologie urbană în cadrul programului “Free Academy”, Pavilion Unicredit, Bucureşti, decembrie 2009
 8. Antropologie urbană. Comportamente şi Mentalităţi (septembrie 2008 – martie 2009), Sediul Lafarge-Bucureşti.
 9. Antropologie urbana; Patrimoniu imaterial urban (aprilie-mai 2008) Facultatea de  Urbanism şi Arhitectură «Ion Mincu», Catedra de Peisagistica
 10. Antropologie urbană (martie-aprilie 2008) la Academia Tehnica Militara

Cursuri de specialitate susţinute pentru publicul larg

 1. Mică introducere în antropologie şi antropologie urbană, curs pentru publicul larg, (6-10 iulie 2009 şi 6-10 iulie 2010), Palatul Cercului Militar, Bucuresti
 2. Curs de antropologie urbană, (1-6 iunie 2009), Şcoală de vară pentru elevi în cadrul proiectului Oraşul Nostru finantat de AFCN, Colegiul Roman Vodă, Municipiul Roman
 3. Oraşul de pe chipurile noastre, (7 mai 2009) conferinţă, Centrul pentru Artă şi Cultură Contemporană Pavilion Unicredit, Bucureşti

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Sisteme de operare: Windows XP, Vista

Birou: Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Ms Publisher

Internet: motoare de căutare)

Competenţe şi aptitudini artistice

Am participat la realizarea a numeroase emisiuni radiofonice cu teme educaţionale şi de informare culturală la Radio România Cultural, Radio Antena Bucureştilor, Radio România Internaţional, BBC, Europa Liberă, Radio France3, Radio România Actualităţi etc. Am participat de asemenea la numeroase emisiuni televizate la posturile TVR Cultural, TVR 1, TVR Internaţional, Antena 1, Realitatea TV, National TV.

Competeţe in editarea de carte de specialitate, incluzând şi ilustrarea următoarelor colecţii editoriale:

 1. Am inițiat proiectul unei reviste științifice cu apariție semestrială și care este publicată începând cu anul 2013: «Revista de Antropologie Urbană».
 2. Coordonator al seriei «Antropologia urbană», editura Oscar Print, începând cu noiembrie 2011
 3. Coordonator al seriei «Periferii nocturne», editura Paralela 45, începând cu noiembrie 2008
 4. Coordonator al colecţiei «Biblioteca fantastică», editura Caligraf, începând cu noiembrie 2007 şi martie 2008
 5. Coordonator al colecţiei «Cartea de antropologie», editura Caligraf, între noiembrie 2007 şi martie 2008
 6. Coordonator al colecţiei «Planeta Bucureşti», editura Vremea, între noiembrie 2007- martie 2008
 7. Coordonator al seriei «Bucureştiul subteran», editura Paralela 45,  între 2005 şi 2007
 8. Coordonator al seriei «Cartea de Bucureşti», editura Paralela 45 între 2006 si 2007
 9. Am organizat lansarea titlurilor de carte din colecţiile editoriale prezentate mai sus şi care sunt detaliate în lista de publicatii din anexa ataşată Cv-ului

Alte competenţe şi aptitudini

Preşedinte al Asociaţiei pentru Antropologie Urbană începând cu anul 2007 având ca obiectiv principal proiectul de înfiinţare a muzeului național de antropologie urbană.

Am o indelungată activitate publicistică, articolele mele fiind publicate în următoarele periodice:

 1. Colaborator al ziarului Cotidianul începând cu aprilie 2010
 2. Colaborator al revistei Capital între februarie-decembrie 2007
 3. Colaborator al ziarului Adevărul între ianuarie 2007-mai 2008
 4. Colaborator al Ziarului Financiar începând cu septembrie 2006
 5. Colaborator al revistei Casa Lux începând cu iulie 2006
 6. Colaborator al revistei Time Out începând cu aprilie 2006
 7. Colaborator al revistei Altitudini între martie – iunie 2006
 8. Redactor la revista Cultura editată de Institutul Cultural Român între februarie 2004 – martie 2005
 9. Colaborator al revistei Adevărul Literar şi Artistic între septembrie 2003 – decembrie 2006
 10. Colaborator al revistei Observator Cultural intre iulie 2002 – iulie 2005
 11. Colaborator al revistei Femeia între martie 2001 – martie 2005
 12. Colaborator al revistei Magazin între august august 2001 – iulie 2002

Permis(e) de conducere: nu

Informaţii suplimentare:

Bibliotecar la Institutul Medico-Legal “Dr.Mina Minovici”, Bucureşti, între octombrie 2007 – octombrie 2008

Redactor la revista Cultura editată de Institutul Cultural Român între februarie 2004 – martie 2005

Anexe  CV-ul are atasat o lista de publicatii incluzând urmatoarele tipuri de lucrări: carte de autor; lucrări coordonate; lucrări coordonate în coautorat; ediţii îngrijite (prefaţă, ilustrare, corectură); cărţi în colaborare ; studii de specialitate şi articole de specialitate

List of publications
BOOKS as author, published abroad:

 1. „Stadt der Verlockungen – Das vormoderne Bukarest zwischen Orient und Europa“, Forum Romania nr.9, Frank&Timme, Berlin, 2013, 215 pp.
 2. Nëpër Bukureshtin Shqiptar(Bucureştiul albanez), përktheu nga rumanishtja Luan Topciu(traducere din limba română Luan Topciu), «Intelligenda» collection, Shtëpia botuese „55”(Editura „55”), Tiranë, 2010, (164 pp.)
 3. Bukureshti I Shqiptareve(Bucureştii albanezilor), përktheu nga rumanishtja Luan Topciu(traducere din limba română Luan Topciu), Shtëpia botuese „55”(Editura „55”), Tiranë, 2009 (169 pp.)

 

BOOKS as author (specialty works): 

 1. Inter-discplinaritatea ca principiu integrator al universalitătii la Francisc Josif Rainer, Editura Muzeul Literaturii Române (cotatie CNCSIS B+), București, 2013, 286 pp.
 2. Cum se distrau românii odinioară, Editura Adevărul Holding, București, 2011, 239 pp.
 3. Rahova – Ferentari, într-o poveste, Editura Subiectiv, București, 2011, 160 pp.
 4. Bucureşti. Diurn şi Nocturn,  Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009, 192 pp.
 5. Destin valah în ilustraţii şi 101 texticuleţe, Editura Paralela 45, Piteşti&Bucureşti, 2009, 287 pp.
 6. Bucureşti. Povestea unei geografii umane, Editura Institutului Cultural Român, Bucuresti, 2007, 178 pp.
 7. Prin Bucureştiul albanez/Nëpër Bukureshtin Shqiptar, ediţie bilingvă română şi albaneză, Ed. Privirea, Bucureşti, 2006, 241 pp.
 8. Copilăria la români (1850-1950), Editura Compania, 2006, 440 pp.
 9. Familia Minovici-univers spiritual, Editura Institutului Cultural Roman, decembrie 2005, 271 pp.
 10. Bucureştii mahalalelor sau periferia ca mod de existenţă, Editura Compania, Bucureşti, iulie 2003, 278 pp.
 11. Bucureştiul Albanez, Editura Ararat, Bucureşti, noiembrie 2002, 130 pp.

 

BOOKS as co-author (Specialty works): 

 1. București: un portret «Novecento»(cu Ana Iacob), Editura Oscar Print, București, 2014
 2. Bucharest: a «Novecento» portrait (cu Ana Iacob), Editura Muzeului Municipiului București, București, 2014.

 

BOOKS as author (beletristics):

 1. Tata Moșu – o poveste interbelică. Roman grafic ( Mihai Grăjdeanu desenator), Editura Muzeului Municipiului București, București, 2014
 2. O povestire în trei timpi/Eine Geschichte In Drei Zeiten, Brașov, 2013, 59 pp.
 3. Șapte variațiuni pentru flautul fermecat.Cvartet bine temperat, Editura Oscar Print, București, 2011, 120 pp.
 4. Legenda Khazară, povestire fantastică ilustrată, editura Caligraf, Bucureşti, 2007, 67 pp.
 5. Destinul din oglindă, micro-roman-fantastic-ilustrat, Editura Paralela 45, iunie 2005, 127 pp.

 

BOOKS IN COLABORATION: 

 1. Bucureşti, dragostea mea, album foto comentat, editura ARCUB-Primăria Municipiului Bucureşti, decembrie 2008
 2. Bucureşti-arhipelag. Demolarile anilor ’80: stergeri, urme, reveniri de Cristian Popescu, editura Compania, Bucuresti, 2007, 112 pp.

 

COORDINATED WORKS: 

 1. Bucureştiul subteran. Vol I: cerşetorie, delincvenţă, vagabondaj, editura Paralela 45, Bucureşti, noiembrie 2005, 275 pp. Ediţia a II-a în noiembrie 2006.
 2. Prostituţia între cuceritori şi plătitori, editura Paralela 45, Bucureşti, iunie 2007, 260 pp.

 

COORDINATED WORKS as coauthor: 

 1. Puterea comunistă şi exilul în oglindă (texte polemice) cu Nicolae Merişanu, editura Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Bucureşti, 2008, pp 208
 2. Bucureştiul subteran vol II: Sinuciderea, coautorat cu dr.Alexandru Stănescu, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2006, 347 pp.
 3. Bucureştiul subteran vol. III: Nebunia, coautorat cu dr.Valentin Toma-Veron, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2006, 560 pp.

 

SUPERVISED BOOKS(foreword, illustration, corrector):

 1. Constantin Bălăceanu Stolnici, .. O viață de poveste în Bucureștiul interbelic, Oscar Print, București, 2013, 374 pp.
 2. Cristina Mărculeț Petrescu, Moartea linguriței, Editura Oscar Print, București, 2013, 274 pp.
 3. Francisc Iosif Rainer, Însemnări zilnice. Conferinț Jurnale de călătorie, (colecția antropologia urbană), Editura Oscar Print, București, 2012, pp. 368
 4. George Vrana, Jurnal interior. Argonaut pe marea interioară. Nostalgia nebunilor, Editura Oscar Print, București, 2011, 106 pp.
 5. Ioan Oprescu, Expresia în antropologie de la naștere la moarte. Studiu clinic de antropologie, Editura Oscar Print, București, 2011, 167 pp.
 6. Bucureştiul în 22 de poveşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 2009, 121 pp.
 7. Hencz Hilda, Magyarok Román Világaban. A Kárpátokon Kivüli Román Térségben Élö Magyarok És A Bukaresti Magyar Sajtó(1860-1941) /Maghiarii în universul românesc. Maghiarii din spaţiul extracarpatic românesc şi presa maghiară bucureşteană (1860-1941), ediţie bilingvă, Editura Carocom ’94 srl, Bucureşti, 2009, 83 pp.
 8. Bogdan Bucur, Devălmăşia valahă. O istorie  anarhică a spaţiului românesc (1716-1828), Editura Paralela 45, Bucureşti, 2008, 310 pp.
 9. Florin Biciuşcă, Pleznirismul, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2008, 81 pp.
 10. Octavian Buda, O antropologie a marginalului, Editura Caligraf, Bucureşti, 2008, 450 pp.
 11. Octavian Buda, O perspectivă medico-legală românească, vol.V din seria «Bucureştiul subteran», Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 475 pp.
 12. Nicolae Merişanu, Ultimul vis imperial (proză scurtă fantastică), Editura Caligraf, Bucureşti, 2008, 70pp.
 13. Oana Cojocaru – Oprea, Muzeul de Artă Apuseană Dumitru Minovici, Editura Victor B Victor, Bucureşti, decembrie 2007, 88p.
 14. Lelia Zamani, Comerţ şi Loisir în vechiul Bucureşti, Editura Vremea, Bucureşti, 2007, 182 pp.
 15. Nicolae Merisanu, Zeul perisabil (proză scurtă fantastică),  editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 107 pp.
 16. Frédéric Damé, Bucureştiul în 1906, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 612 pp
 17. Alexandru Lancuzov, Bucureşti. De la tramvaiul cu cai la automobil, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007, 120 pp
 18. Constantin Olariu, Bucureştiul monden. Radiografia unei prăbuşiri(1940-1970), Editura Paralela 45, Bucureşti, 2006, 280 pp.
 19. Elena Precupeţu, Mahalaua Birjarii Vechi în documente, imagini şi confesiuni, editura Paralela 45, Bucureşti, 2006, 111 PP.

 

SPECIALTY STUDIES:

 1. Interdisciplinarity as an integrating principle of universality, regarding Francisc Joseph Rainer, Revista Română de Studii Eurasiatice, an IX, nr.1-2/2013, pp.21-42 (CNCSIS C, Index Copernicus, CEEOL, EBCO).
 2. Bucharest – between European modernity and the Ottoman East, Revista de Antropologie Urbană, anul I(2013), nr.1, București, pp.116-133
 3. The tattoo in modern Romanian society, Revista Română de Studii Eurasiatice, an VIII, nr.1-2/2012, pp.31-48 (CNCSIS C, Index Copernicus, CEEOL, EBCO).
 4. Biodiversity in anthropological research at Francisc Joseph Rainer, Analele Universității Spiru Haret. Seria Sociologie-Psihologie, nr.7/2012, cotată CNCSIS, B+, pp.73-86
 5. Spirit și suflet în concepție raineriană, Revista Medicală Română, volumul LIX, nr.1, anul 2012, pp.72-75, cotată CNCSIS B+
 6. Problema raselor umane la Francisc Iosif Rainer, volumul Antropologie și Cultură, colecția Zilele Rainer, coordonatori Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu Stolnici, Editura Niculescu, București, 2012, pp. 271-290
 7. Valoarea antropologică a patrimoniului muzeistic la revista Istorie și Civilizație, anul IV, nr. 31, aprilie 2012, pp. 22-26; cotată CNCSIS C.
 8. Moda tatuajelor în societatea romanească, incluzand elemente inedite din arhiva Rainer şi valorificarea lor în contextul universalităţii culturale. Revista Istorie și civilizație, cotată CNCSIS C, (anul IV, nr.29, februarie 2012, pp.23-27).
 9. Biodiversitatea în cercetarea antropologică la Francisc Iosif Rainer, in volumul Antropologie și Biodiversitate, coordonatori Andrei Kozma. Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu Stolnici, Editura Niculescu, București, 2011, pp. 292-304.
 10. Povestea copilului “întunecat” în istorie, în volumul Antropologia şi orizonturile ei, coordonatori: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Balăceanu-Stolnici, Editura Niculescu, 2010, pp.246-254
 11. Muzeul Naţional de Antropologie Urbană “dr.Nicolae Minovici” – primul muzeu de antropologie urbană din Europa, coautorat(Ionuţ Florin Fillip, Ion Oprescu), în volumul Antropologia şi orizonturile ei, coordonatori: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Balăceanu-Stolnici, Editura Niculescu 2010, pp.112-121
 12. Povestea copilului “întunecat” în istorie, în volumul «9 ipostaze ale copilăriei româneşti. Istorii cu şi despre copii de ieri şi de azi», International Book Access, 2008, pp.167-173
 13. The Albanian Bucharest: From Merchant Elites to Cultural Elites, Plural Review, no 27, The Romanian Cultural Institute, Bucharest, 2006, pp. 33-39
 14. Balcanii sub stăpânirea negustorilor, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol. XIX, Muzeul Municipiului Bucureşti, 2005, pp. 115-130
 15. Bucharest: between European modernity and the Ottoman East, Echinox Review, vol. V, Central European University & Universitatea Babeş-Bolyai, Editura Dacia, Cluj, Romania, 2003, pp.92-103
 16. II.Károly király és az “Örök Románia” mítosza (Regele Carol al II-lea şi mitul “României Veşnice”), Limes Review, nr.2/2003, Tatabanya, Hungary, pp.133-150
 17. Evreii Khazari, Altera, anul IX, nr.20-21, Tg.Mureş, 2003, pp. 182-192
 18. Romanians and Hungarians. Legislation, everyday life and stereotypes in interwar Transilvania, Echinox journal, volumul 4, Dacia, Cluj, martie 2003, pp. 54/65
 19. Bálkani kereskedök a Román Fejedelemségekben (Balcanii sub stăpânirea negustorilor), Limes, Tatabanya, Ungaria, nr.4, Decembrie 2002, pp.123-138
 20. Bucureştiul patologic şi derivaţiile nebuniei, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol. XVI, MMB, Bucureşti, 2002, pp.261-295
 21. Bucureştiul albanez. De la elite negustoreşti la elite culturale, Altera, vol. 17-18, anul VIII, August 2002, Tg.Mureş, pp. 228-246
 22. Curtea Domnească şi Târgul Bucureştilor, Cercetări Arheologice în Bucureşti, vol.V, Bucureşti, Mai 2002, pp. 25-56
 23. Lupta pentru drepturi între Medieval şi Modern, Analize, nr.12, aprilie 2002, pp. 69-73
 24. Moda tatuajelor în Bucureştii anilor 1900, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol. XV, M.M.B., Bucureşti, 2001
 25. Barabas Miklos şi episodul său bucureştean 1831-1833, Revista Muzeelor, 4-6/2000, Bucureşti, pp.173-193
 26. Bukarest a modern kor hajnalan (1783-1831): fejlodes kataklizmak kozott (Bucureştii epocii moderne: evoluţie printre cataclisme), Limes, 2-3/2000, Tatabanya, pp.211-224
 27. Societatea românească interbelică. Scurt excurs asupra mentalităţilor (1919-1939), Volumul Omagiu istoricului Ioan Scurtu, Muzeul Vrancea, D.M.Press, Focşani, 2000 decembrie, pp. 390-411
 28. Bucureşti-Hilaripolis , Arenă a hetairelor, Citadela, an. IV, nr.1-4 (20-23), August 2000, pp. 48-65
 29. Mahalaua Colţei, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol.XIV, MMB, Iunie 2000, Editura Univers, Bucureşti, pp. 92-116
 30. Scurt excurs asupra sinuciderii în Bucureştii anilor 1900, Materiale de Istorie şi Muzeografie, vol. XIV, MMB, Iunie 2000, Bucureşti, pp. 339-348
 31. Modernitate vs. Multiculturalitate în Bucureştii epocii moderne (1848-1948), revista Altera, no.12, anul V, Liga Pro Europa, Tg.Mureş, pp.143-169
 32. Barabas Miklos, un cetăţean al Mitteleuropei în Bucureştii veacului al XIX-lea, Revista de Istorie şi Muzeografie, M.I.A.M.B., iulie 1999, Bucureşti, pp.110
 33. Eşantion de viaţă urbană. Perimetrul Curţii Domneşti între secolele al XV-lea şi al XIX-lea: evoluţie şi cotidian, Citadela, Ceraşu-Prahova, an.III, no.13-19, pp.121-131
 34. Europa între 1919-1939. Provocarea mitului, Citadela, Ceraşu-Prahova, an.II, no.7-10, iulie-decembrie 1997, pp.114-119
 35. Constituţia din februarie 1938, Citadela, Ceraşu-Prahova, an.II, no. 4-6, aprilie-iunie 1997, pp. 74-80

 

SPECIALTY ARTICLES:

 1. The Tattoo in modern Romanian society (with Roxana Diaconu), Revista de Antropologie Urbană, anul I ( 2013), nr. 2, Editura Oscar Print, București, pp. 159-178
 2. Valoarea antropologică a patrimoniului muzeistic, în «Antropologie și Interdisciplinaritate», colecția Zilele Rainer, coordonatori Andrei Kozma, Cristiana Glavce și Constantin Bălăceanu Stolnici, Editura Niculescu, București, 2013, pp. 278-286
 3. Francisc Rainer și Ștefan Milcu: Mentor și discipol(în coaturorat cu Cristiana Glavce), în «Antropologie și Interdisciplinaritate», colecția Zilele Rainer, coordonatori Andrei Kozma, Cristiana Glavce și Constantin Bălăceanu Stolnici, Editura Niculescu, București, 2013, pp. 20-26
 4. Vizita bucureșteană a medicului legist german Fritz Strassmann, 1898 (Coroners visit to Bucharest German Fritz Strassmann, 1898), (în co-autorat cu dr. Octavian Buda), Revista Medicală Română, vol. LIX, nr. 4, 2012, pp. 332-337. CNCSIS B+.
 5. Trei povești uitate despre Ionel Brătianu, Revista Istorie și Civilizație, anul IV, nr.38, noiembrie 2012, pp. 32-35.
 6. Atitudine și sensibilitate urbană: tehnici de echilibru afectiv, Revista Istorie și Civilizație, anul IV, nr. 36, septembrie 2012, pp. 26-29, CNCSIS C.
 7. The Khazar Jews. Romanian History and Ethnography, Revista Română de Studii Eurasiatice, anul VI, nr. 1-2, 2010, Ovidius Univeristy Press, pp. 13-32
 8. Das Albanische Bukarest: von händlereliten zu kulturellen eliten, Revista Română de Studii Eurasiatice, anul V, nr.1-2, 2009, Ovidius Univeristy Press, pp.57-64
 9. Pericolul practicării ocultismului asupra sanattii mintale în mediul urban, Revista M.I.M., vol. XX, Bucureşti, 2006, pp. 238-245
 10. Majorities and Minorities in Documents from the Interwar Period, Plural Review, no 27, The Romanian Cultural Institute, Bucharest, 2006, pp. 458-461
 11. Khazar Jews. Romanian History and Ethnography, Plural Review, no 27, The Romanian Cultural Institute, Bucharest, 2006, pp. 229-235
 12. The Foreigners and the Modernization of Bucharest, Plural Review, no. 27, The Romanian Cultural Institute, Bucharest, 2006, pp. 18-28
 13. Pentru un muzeu al nocturnului, Revista Muzeelor, anul XLI, nr.1, 2006, pp.86-92
 14. Mundus Inversus, Plural Review, Bucharest, no. 2, 2005, pp.170-177
 15. “Tata Moshu” – The Biography of a Pickpocket, Plural Review, Bucharest, no.1, 2005, pp.164-168
 16. O istorie a celor fără de istorie. Cronica unei expoziții neconvenționale, Revista Muzeelor, anul XL, nr.2, 2005, pp.29-43
 17. Muzeele – o chestiune de management cultural, Revista Muzeelor, anul XL, nr.2, 2005, pp.5-6
 18. A románok és a “többiek. (Törvényhozás, hétköznapok és közgondolkodás a két világháború között), (Românii şi ceilalţi: legislaţie, cotidian şi imaginar în anii interbelici), Limes, 2/2002, Tatabanya, Ungaria, pp. 63-68
 19. Bucureşti – Hilariopolis sau oraşul hilar, Observatorul Cultural, nr. 131, 27.08.2002, pp. 15-17
 20. Egy’ moldovai-valah tortenelmi paradigma: a kisebbsegi tobbsegi (O paradigmă istorică moldo-valahă: majoritarul-minoritar), A Het, 25 iulie 2002, nr.28, p.9
 21. Az erdelyiek a modern kori Bukarest tarsadalmanak kepzeletvilagaban. (Ardeleanul în imaginarul bucureştean modern) A HET, XXXI evfoliam, 2001 8 noiembrie, p. 9
 22. Ceramica de Bârsa, după 20 de ani, revista Datini, aprilie 2001, pp. 52-53
 23. Bucureştiul albanez: Boierii şi Domnitorii, Albanezul, an. IX, nr.8, august 2001, pp. 3-5
 24. Familia Minovici şi primul muzeu bucureştean de artă populară, Editura Credis, Bucureşti, 2001, pp.55-68
 25. Romanok es mas nemzetiseguek Bukarest peremen (Români şi neromâni la margine de Bucureşti), A Het, 22 martie, 2001, p.4
 26. Albanezii în Bucureşti, ‘Albanezul’, anul X, nr.1 (101), ianuarie-martie 2002; nr.11-12(100), Noiembrie-Decembrie 2001; nr.9(86), septembrie 2001; anul VIII, nr.8(85), august 2000, p.12; nr. 9(86) septembrie 2000; nr. 10 (87) Octombrie 2000; nr.11(88), Noiembrie 2000; nr. 11(88) Decembrie 2000, nr. 1 (89), an. IX, Ianuarie 2001; Martie 2001; Mai 2001; Iunie 2001
 27. Bucureştii anului 2000 văzuţi din 1930, Magazin Istoric, Iulie 2000, Bucureşti, pp.43-47
 28. Carol al II-lea: povestirile unui adolescent, revista Manuscriptum, an. XXX, nr.118-121, Mai 2000, pp.143-155
 29. Familia Minovici: o biografie, Ziua USA, an. I, no. 34, 35, 36 şi 37; 6, 13, 20 şi 27 decembrie 1999, New York, p.23
 30. Pictorul Barabas Miklos şi Bucureştii, revista Magazin Istoric, Decembrie, 1999, pp.64-66
 31. Emil Wilhelm August von Becker – Scurt excurs biografic, Gazeta Ligii Pro Europa, no.7-8, 1999, p.11
 32. Romanok es nem romanok. Torvenyalkotas, hetkoznapi valosag es mentalitas a ket vilaghaboru kozott (Români şi neromâni: legislație, cotidian şi imaginar în anii interbelici), ‘A Het’, XXX. evfoliam – 1999, szeptember, p.10
 33. A Transsylvania Interkulturalis Akademia A kulturak kozti parbeszed modelje (Academia Interculturală Trnasilvania: un model de dialog intercultural), ‘A Het’, XXX evfolyam, no. 26, 1999, 1 iulius, p. 5
 34. Barabas Miklos es a XIX. szazad eleji Bukarest (Barabas Miklos şi Bucurestii începutului de secol XIX), ‘A Het’, XXX evfolyam, no.3, Ianuar 21, 1999, p.8
 35. Semnificaţia unui document inedit: Examenul de absolvire a Principelui Carol din iunie 1912, Citadela, Ceraşu-Prahova, an.II, no.1-3, ianuarie-martie 1997, pp.91-97
 36. Investigaţia Regimul de autoritate personală a regelui Carol al II-lea (1938-1940) sub patronajul Institutului Naţional de Educaţie, Bucureşti, 1996.

 

Recenzii:

 1. Marile orașe din istoria omenirii. Orașele: hărți în mișcare, Revista de Antropologie Urbană, anul I (2013), nr.1, București, pp.149-150
 2. How to read Yourself în tjhe other’s face?, Revista Medicală Română, vol. LVIII, nr. 4/2011, publicație cotată CNCSIS B+, (pp.309-310)

 

Marius Turda

Marius Turda

Deputy Editor-in-Chief

Short presentation

Marius Turda, professor of the history of biomedicine at Oxford Brookes University and director of the Center for the History of Medicine of the same university, comes to UMF Iași with the exhibition “Science and ethnicity II. Biopolitics and eugenics in Romania, 1920-1944 ”, to support the conference“ Biopolitics and eugenics in Romania, 1920-1944 ”and to launch its volume“ History and racism. The racial idea from the Enlightenment to Donald Trump ”, recently published in the“ History ”collection of Polirom Publishing House, translated by Marius-Adrian Hazaparu. The event takes place on Friday, November 1, at 15.00, in the “George Emil Palade” Hall. Guests: Alexandru-Florin Platon, Florin Cîntec, Richard Constantinescu. Moderator: Dorin Dobrincu.

Marius Turda (45 years old) graduated from the Faculty of History in Bucharest, and since 1997 he continued his master’s and doctoral studies abroad, at the Central European University (CEU) and at Oxford University, where he had the chance to collaborate with the great historian Robert Evans, whom he has long admired. “I wanted to work with him. It was a unique experience and I learned a lot from it. Also in Oxford were two specialists in eugenics – Paul Weindling – and fascism – Roger Griffin. I was lucky to be able to collaborate with them and have colleagues “, Marius Turda told in an interview.

His research interests include the history of eugenics, racism and nationalist ideologies in Central and South Eastern Europe. In 2006 he founded the Research Group on the History of Eugenics and Race, and in 2012 he founded the “Cantemir” Institute at Oxford University, which deals with research in Central, Eastern and South-Eastern Europe. He is currently Professor of Biomedicine History at Oxford Brookes.

Marius Turda explains in an interview his attraction to eugenics: “It is one of the few topics that combines different disciplines – medicine, history, sociology, anthropology, philosophy and biology. As a historian of ideas, I was interested not only in the topic of identity, but especially in why biological identity – ethnic, racial – was and is so attractive. This word is heard too little in the history faculties in Romania. I do not think that Romanian historians, with few exceptions, know what eugenics meant for the modern history of Romania. Not only in the faculties of history this subject is not studied, but also in sociology, anthropology, law, philosophy or letters. In England, these are the faculties where eugenics is studied. I believe that not only the methodology of education must be changed, but also that of the discipline History in Romania, so that topics such as eugenics are not avoided ”.

He has published numerous books, including Science and Ethnicity: Anthropological Research in Romania in the 1930s, Bucharest Museum Publishing House (2018); Historicizing Race: a Global History, Bloomsbury Academic (co-author Maria Sophia Quine, 2018); The idea of ​​national superiority in the Austro-Hungarian Empire, Argonaut Publishing House (Cluj-Napoca, 2016); The History of Eugenics in East-Central Europe, 1900-1945, Bloomsbury (2015); Eugenics and Nation in Early 20th Century Hungary, Palgrave (2014); Eugenics and Modernity: Nation, Race and Biopolitics in Europe, 1870-1950, Polirom Publishing House (Iași, 2014), Teleology and Modernity (Routledge, 2019), Scientific Racism in Hungary, 1920-1945, Bloomsbury, Bloomsbury Publishing House (2019), History and racism. The racial idea from the Enlightenment to Donald Trump, Polirom Publishing House (2019).

Curriculum Vitae

Name: Marius Turda

Department: School of History, Philosophy and Religion

Present Appointment: Professor in Twentieth Century Central and Eastern European Biomedicine

Education and qualifications obtained: PhD in Intellectual History (2002); MA in Comparative History (1998); BA in History (1997).

 

Publications

Monographs

 • Historicizing Race (2018) [co-author] (translated into Romanian in 2019)
 • Latin Eugenics in Comparative Perspective (2015) [co-author]
 • Eugenics and Nation in Early Twentieth Century Hungary (2015) (translated into Romanian in 2020)
 • Modernism and Eugenics (2010) (translated into Romanian in 2014 and into French
 • Eugenism si antropologie in Romania, 1874-1944 (Eugenics and Anthropology in Romania, 1874-1944) (2008)
 • The Idea of National Superiority in Central Europe, 1880-1918 (2005) (translated into Romanian in 2015)

 

Edited Volumes [both as editor and as contributor]

 • Identities in-Between in East-Central Europe (2020)
 • Teleology and Modernity (2019)
 • Religion, Evolution and Heredity (2018)
 • The History of Eugenics in East-Central Europe, 1900-1944: Texts and Commentaries (2015; 2017)
 • Anti-Modernism: Radical Revisions of Collective Identity (2014) [co-editor]
 • Crafting Humans: From Genesis to Eugenics and beyond (2012)
 • Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945 (2011) [co-editor]
 • Re-Contextualising East Central European History: Nation, Culture and Minority Groups (2010) [co-editor]
 • Clerical Fascism’ in Interwar Europe (2008; 2014) [co-editor]
 • Blood and Homeland’: Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900-1940 (2007) [co-editor]
 • The Garden and the Workshop: Disseminating Cultural Creativity in East-Central Europe (1999)

Exhibitions catalogues

 • Ştiinţă şi etnicitate  II: Biopolitică si eugenism în România, 1920-1944/Science and Ethnicity II: Biopolitics and Eugenics in Romania, 1920-1944 (2019)
 • Ştiinţă şi etnicitate I: Cercetarea antropologică în România anilor ’30 (Science and Ethnicity: Anthropological Research in Romania during the 1930s) (2018)
 • Articles in Peer-Reviewed Journals
 • “Subversive Affinities: Embracing Soviet Science in Late 1940s Romania,” Studies in History and Philosophy of Biology & Biomedical Sciences 83 (2020): 1-8
 • “Scientific Calvinism: Eugenics as a Secular Religion,” The Journal of Religious History, Literature and Culture 4, 1 (2018): 1-16
 • Unity in Diversity: Latin Eugenic Narratives in Europe, ca. 1910s-1930s,” Contemporanea 20, 1 (2017), 3-30
 • Romanian Eugenic Sub-Culture and the Allure of Biopolitics, 1918-1939,” Acta Poloniae Historica 114 (2016), 29-58
 • “Holocaust’s Textuality: Victims’ Narratives and Memoirs of Jewish Women Physicians,” Archiva Moldaviae 8 (2016), 69-82
 • “Sub-Cultures and Narratives of Race in Hungary,” Cahiers d’études hongroises et finlandaises 21 (2014), 229-241
 • “The ambiguous victim: Miklós Nyiszli’s Narrative of Medical Experimentation in Auschwitz-Birkenau,” Historein 14, 1 (2014): 43-58
 • “In Search of Racial Types: Soldiers and the Anthropological Mapping of the Romanian Nation, 1914-1944,” Patterns of Prejudice 47, 1 (2013), 1-21
 • “In Pursuit of Greater Hungary: Eugenic Ideas of Social and Biological Improvement, 1940-1941,” The Journal of Modern History 85, 3 (2013), 558-591
 • “Entangled traditions of race: physical anthropology in Hungary and Romania, 1900-1940,” Focaal 58, 3 (2010), 32-46
 • “Whither Race? Physical anthropology in post-1945 Central and Southeastern Europe,” Focaal 58, 3 (2010), 3-15
 • “Focus on Austria and Germany,” Social History of Medicine 23, 2 (2010), 408-412
 • “’To End the Degeneration of a Nation’: Debates on Eugenic Sterilization in Interwar Romania,” Medical History 53, 1 (2009), 77-104
 • “The Biology of War: Eugenics in Hungary, 1914-1918,” Austrian History Yearbook 40, 1 (2009), 238-264
 • “Conservative Palingenesis and Cultural Modernism in Early Twentieth-Century Romania,” Totalitarian Movements and Political Religions 9, 4 (2008): 437-453
 • “Recent Scholarship on Race and Eugenics,” The Historical Journal 51, 4 (2008), 1115-1124
 • “Focus on Social History of Medicine in Central and Eastern Europe,” Social History of Medicine 21, 2 (2008), 395-401
 • “Politics, Religion, Gender and Historiography: Eastern European Perspectives,” Totalitarian Movements and Political Religions 9, 1 (2008), 129-136
 • “From Craniology to Serology: Racial Anthropology in Interwar Hungary and Romania,” Journal of the History of Behavioral Sciences 43, 3 (2007), 361-377
 • “Race, Politics and Nationalist Darwinism in Hungary, 1880-1918,” “Ab Imperio” Quarterly: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space 1 (2007), 139-164
 • “The Nation as Object: Race, Blood and Biopolitics in Interwar Romania,” Slavic Review 66, 3 (2007), 413-441
 • “Heredity and Eugenic Thought in Early Twentieth-Century Hungary,” Orvostörténeti Közlemények 51, 1-2 (2007): 101-118
 • “‘Clerical Fascism’ in Interwar Europe: An Introduction,” Totalitarian Movements and Political Religions 8, 2 (2007): 205-212
 • “A New Religion: Eugenics and Racial Scientism in Pre-First World War Hungary,” Totalitarian Movements and Political Religions 7, 3 (2006), 303-325
 • “New Perspectives on Romanian Fascism: Themes and Options,” Totalitarian Movements and Political Religions, 6, 1 (2005): 143-150
 • “Faj és nemzet,” 2000. Irodalmi és Társadalmi havi lap, 16. évfolyam, 6. szám (2004), 57-67
 • “Fantasies of Degeneration: Some Remarks on Racial Antisemitism in Interwar Romania,” Studia Iudaica 3 (2003), 336-348
 • “‘The Magyars: A Ruling Race’: The Idea of National Superiority in Fin-De-Siècle Hungary,” European Review of History 10, 1 (2003): 5-23
 • “Europäische Integration vs. Frustration—ein Blick auf Rumänien heute,” Aktuelle Ostinformationen (Ereignisse und Entwicklungen) 1, 2 (2001): 45-48
 • “Politikai megbékélés versus történeti diskursus: az 1989-1999 közöti román történetírás Magyarország-percepciója,” Regio (Kisebbség, Politika, Tarsadalom) 11 (2000): 129-157
 • “Föderalismus und Rumänentum.” Für eine mögliche Archäologie der rumänischen föderativen Idee,” Aktuelle Ostinformationen 3-4 (1999): 67-70
 • Aurel C. Popovici and the Symbolic Geography of the Romanians in the Late Habsburg Empire (1890–1910),” Revue Roumaine d’Histoire 1-2 (1997): 97-121

 

Chapters in Collective volumes

 • Teleology and Race,” in Dan O’Brien, William Gibson and Marius Turda, eds., Teleology and Modernity (2019), 77-93.
 • “History of Medicine in Eastern Europe, including Russia,” in Mark Jackson, ed., A Global History of Medicine (2018), 96-117.
 • “Hungary,” in Marius Turda, ed., The History of Eugenics in East-Central Europe, 1900-1945: Texts and Commentaries (2015), 191-270
 • “Romania,” in Marius Turda, ed., The History of Eugenics in East-Central Europe, 1900-1945: Texts and Commentaries (2015), 271-361
 • “Eugenics as a Basis for Population Policy,” in James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, vol 8. (2015), 218-223
 • “History of Eugenics,” in James D. Wright (editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, vol 8. (2015), 253–257
 • “Private and Public Traditions of Health Care in Central and South-eastern Europe, from the Nineteenth to the mid-Twentieth Centuries,” in Paul J. Weindling, ed., Healthcare in Private and Public from the Early Modern Period to 2000 (2015), 101-122
 • “Biology and Eugenics,” in Michael Saler, ed., The Fin-de-Siècle World (2015), 456-470
 • “Nowoczesność i eugeniczne projekty udoskonalenia człowieka,” in Anda Rottenberg, ed., Postęp i higiena (2014), 58-66
 • “Imagined Geographies of Race: Hungary and Romania, 1900-1940,” in Anders E. B. Blomqvist, Constantin Iordachi, Balázs Trencsényi, eds., Hungary and Romania Beyond National Narratives: Comparisons and Entanglements (2013), 293-319
 • “‘If Our Race did not Exist, it would have to be created’: Racial Sciences in Hungary, 1940-1944,” in Anton Weiss-Wendt, Rory Yeomans, eds., Racial Sciences in Hitler’s Europe, 1939-1945 (2013), 237-258
 • “Crafting a Healthy Nation: European Eugenics in Historical Context,” in Marius Turda, ed., Crafting Humans: From Genesis and Genetics and Beyond ( 2013), 109-126
 • “In Search of Racial Types: Soldiers and the Anthropological Mapping of the Romanian Nation, 1914-1944,” in Gavin Schaffer, ed., Racializing the Soldier (2013), pp. 130-150
 • “Nationalizing Eugenics: The Hungarian Public Debate of 1910-1911,” in Mitchell G. Ash and Jan Surman, eds., The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848 – 1918 (2012), 183-208
 • “History of Medicine in Eastern Europe, including Russia,” in Mark Jackson, ed, The Oxford Handbook of the History of Medicine (2011), 208-224
 • “Journeying across Empires: An agenda for future research in Central and Southeastern European history of medicine,” in D. Sechel, ed, Medicine Within and Between the Habsburg and Ottoman Empires, 18th and 19th Centuries (2011), 235-242
 • “Academic History Writing in the Balkans to 1945,” in Juan Maiguaschca, Stuart Macintyre, Attila Pok, eds, vol. IV, The Oxford History of Historical Writing ( 2011), 349-366
 • “Controlling the National Body: Ideas of Racial Purification in Romania, 1918-1944,” in Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda, eds, Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945 (2011), 325-350
 • “Race, Science and Eugenics in the Twentieth Century,” in Alison Bashford, Philippa Levine, eds, The Oxford Handbook of the History of Eugenics (2010), 98-127
 • “Eugenika negatywna w Europie przed 1933 r.” in Magdaleny Gawin, Kamili Uzarczyk, eds, Eugenika-biopolitika-panstwo (2010), 29-48
 • “Rasse, Eugenik und Nationalismus in Rumänien während der 1940er Jahre,” in Wolfgang Benz, Brigitte Mihok, eds, Holocaust an der Peripherie: Judenpolitik und Judenmord in Rumänien undTransnistrien, 1940-1944 (2009), 161-171
 • “National Historiographies in the Balkans, 1830-1989,” in Stefan Berger, Chris Lorenz, eds, The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories (2008), 463-489
 • “Public Health and Social Politics in Southeast Europe in the 1920,” in Giannis  Kyriopoulos, ed, Dimosia ygeia kai koinoniki politiki: O Eleftherios Venizelos kai i epohi tou (2008), 517-522
 • “Eugenics, Race and Nation in Central and Southeast Europe, 1900-1940: A Historiographic Overview,” in Marius Turda and Paul Weindling, eds, Blood and Homeland: Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900-1940 (2007), 1-22
 • “The First Debates on Eugenics in Hungary, 1910-1918,” in Marius Turda and Paul Weindling, eds, ‘Blood and Homeland’: Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900-1940 (2007), 185-221
 • “Small States, Big Ambitions: Debating Nation and Irredentism in the Balkans, 1890-1920” in Linas Eriksonas, Leos Müller, eds, Statehood beyond Ethnicity: Trans-National Perspectives onto Smaller States in Europe, c. 1600-2000 (2005), 275-301
 • “Transylvania Revisited: Public Discourse and Historical Representation in Contemporary Romania,” in Balázs Trencsényi, Dragos Petrescu, Cristina Petrescu, Constantin Iordachi and Zoltán Kántor, eds., Nation Building and Contested Identities: Romanian & Hungarian Case Studies (2002), 197-206
 • “Deciding the National Capital: Budapest, Vienna, Bucharest and Transylvanian Romanian Culture,” in Kurt W. Treptow, Tradition and Modernity in Romanian Culture and Civilization (2001), 95-114

 

Special Issues of Peer-Reviewed Journals

 • Editor of a special issue on Religion, Heredity and Evolution (2018)
 • Editor of a special issue on Eugenic Sub-cultures and the City for Journal of Urban Anthropology (2015)
 • Editor of a special issue on Health and Society: Private and Public Medical Traditions in Greece and the Balkans, 1453-1920, Deltos: Journal of the History of Hellenic Medicine (2012)
 • Editor of a special issue on Race Ascendant: Framing physical anthropology in Central and Southeastern Europe, Focaal 58, 3 (2010).

 

General Editor

 • A Cultural History of Race, 6 volumes (London, 2020-) (under contract with Bloomsbury)

 

Series Editor of CEU Press Studies in the History of Medicine

In 2007 I established a book series with CEU Press in Budapest to encourage original works of comprehensive synthesis as well as those based on original archival research on medical humanities in East-Central Europe and the wider world. To date, as series editor, I have published 10 volumes on diverse topics such as: the politics of population in Bulgaria; eugenics and fascism in Italy; race and eugenics in Portugal; and the impact on Darwinism on Greek literary culture; eugenics in Japan and the professionalization of medicine in modern Romania.

 

Membership of research bodies

 • 2020-present: Member, Academia Europaea
 • 2018-present: Visiting Professor, Doctoral Programme in History, Anthropology and Religion, Sapienza University, Rome
 • 2018-present: Member in the Editorial Board, Clio Medica: Studies in the History of Medicine and Health (Netherlands)
 • 2017-present: Member in the Editorial Board, Social History of Medicine (UK)
 • 2017-present: Member in the Scientific Committee, Maison Française d’Oxford (UK)
 • 2015-present: Fellow, Galton Institute (UK)
 • 2014-present: Member of the Scientific Advisory Board, Archiva Moldaviae (Romania)
 • 2014-present: Member of the American Hungarian Educators Association (USA)
 • 2010- 2015: Member of the Editorial Board of Wetenschappelijke tijdingen (Wt) (Belgium)
 • 2012- 2013: Member of the Advisory Committee of the Centre for Global History, University of Oxford (UK)
 • 2012- 2013: Senior Member, St Antony’s College, University of Oxford (UK)
 • 2012-present: Assistant editor of the book series Reflections on (In) Humanity, V& R Unipress (Germany)
 • 2012-present: Member of the International Commission for the History and Theory of Historiography
 • 2011-2012: Founding Director, Cantemir Institute, University of Oxford
 • 2011-present: Fellow of the Royal Historical Society (UK)
 • 2010-2015: Member of the Scientific Council of NISE: National Movements and Intermediary Structures in Europe (Belgium)
 • 2010-present: Member, History Faculty, University of Oxford (UK)
 • 2010-present: Founder and Series editor of Central European University Press Studies in the History of Medicine, Budapest (Hungary)
 • 2010-present: Member of the Editorial Board of Religion Compass (Modern Ideologies and Faith) (UK)

 

Organisation of international conferences (selected)

 • 9 October 2017: Organiser of the roundtable “On Bigotry and Racism, from the Global to the Local”, Oxford Brookes University
 • 31 Aug- 3 September 2017: Organiser of a double-panel on ‘Ruptures and Fractures: Demographic Discourses and Policies in their Local and Global Contexts’ for the 5th European Congress on World and Global History, Budapest
 • 18 January 2017: Organiser of the workshop “Reproduction Rights and Wrongs”, Oxford Brookes University
 • 13-15 September 2016: Co-organiser of the international conference, “Identities in Between: East-Central Europe, ca.1900-present”, Wolfson College, University of Oxford
 • 3-4 April 2014: Organiser of the international workshop “Motherhood, Family, Reproduction: The Theory and Practice of Eugenics”, Balliol College, University of Oxford
 • 4-7 July 2013: Co-organiser of the international conference “Reassessing Nazi Human Experiments and Coerced Research, 1933-1945: New Findings, Interpretations and Problems”, Wadham College, Oxford
 • 20 April 2012: Organiser of the international workshop “Puériculture, Biotypology and ‘Latin’ Eugenics in Comparative Context. Maison Française d’Oxford
 • 8-10 September 2011: Organiser of the international conference “Crafting Humans: From Genesis to Eugenics and Beyond.” Queen’s College, Oxford
 • 8-10 December 2010: Organiser of the international Symposium “Health and Society: Private and Public Medical Traditions in Greece and the Balkans (1453-1920).” University of Athens, Greece
 • 9-12 September 2010: Co-organiser of the international conference “Intercultural Humanism: Challenges, Experiences, Visions, Strategies.” Christ Church, Oxford
 • 7-8 May 2009: Co-organiser of the international conference “Eugenics, Race and Psychiatry in the Baltic States: A Trans-National Perspective.” Goethe-Institut Riga, Latvia
 • 20-23 November 2008: Co-organiser of the international conference “Medicine within and between the Empire (Habsburg and Ottoman).” Medical University of Vienna, Josephinum, Austria
 • 18-19 April 2008: Co-organiser of the international conference “Eugenics, Modernisation and Biopolitics.” Institute of History of the Polish Academy of Science Warsaw, Poland
 • 31 May – 2 June 2007: Co-organiser of the international Conference “Hygiene – Health Politics – Eugenics: Engineering Society in Twentieth Century Southeastern Europe”. Free University Berlin, Germany
 • 2007-2013: Co-organiser of the Central European Seminar, University of Oxford
 • 1 December 2006: Organiser of the international workshop “Social Hygiene, Eugenics and Heredity in Central Europe, 1900-1940”. Institute for Human Sciences, Vienna, Austria
 • 7-9 April 2006: Co-organiser of the international conference, “Clerical Fascism in Interwar Europe.” Oxford Brookes University
 • 27-30 June 2004: Organiser of the international conference “Technologies of Race: Eugenics, Bio-Politics and Nation-Building in Inter-War Europe,” CEU Budapest

 

Selected conference, seminar participation, public lectures and keynotes:

Conference papers (2015-2014):

 • 4-7 September 2014: Fourth European Congress on World and Global History, Paris. Paper presented: ‘Population policies in Hungary and Romania during the 1930s and 1940s’
 • 19-20 June 2014: ‘Agents of Internationalism Workshop, Birkbeck College, London. Paper presented: ‘Reluctant Internationalists: Latin Eugenicists in Europe, 1918-1939’
 • 8-10 September 2011: International Conference ‘Crafting Humans: From Genesis to Eugenics and Beyond. Paper presented: ‘Crafting Humanity, Modernity and Biopolitics’
 • 8-10 December 2010: International Symposium on ‘Health and Society: Private and Public Medical Traditions in Greece and the Balkans (1453-1920)’, University of Athens, Athens. Paper presented: ‘Ancients and Moderns: The rise of Social history of Medicine in the Balkans’
 • 6-8 March 2008: XVIth International Conference, Council for European Studies at Columbia University, Chicago. Paper presented: ‘Anthropology in Contested Territories: Transylvania, 1918-1944’
 •  3-6 November 2005: 37th Annual Convention of the American Association for the Advancement of Slavic Studies, Salt Lake City. Paper presented: ‘The Biology of War: Eugenics in Hungary during the First World War’
 •  4-5 June 2005: International Conference on ‘Ethnic Dimensions of Elite Formation in Modern Transylvania (1850-1950)’, Budapest, The Central European University. Paper presented: ‘Blood and Ethnicity: Racial Research in Transylvania, 1930-1940’
 • 21 May 2005: Workshop on ‘Taxonomies, Translations, Exchanges: Race, 1760-1980’, Centre for History and Economics, King’s College, Cambridge. Paper presented: ‘Race and Eugenics’
 • 5-7 April 2005: International Conference on ‘Vienna between the Wars – The Forgotten City?’, St. Peter’s College, University of Oxford, Paper presented: ‘Austria Turns Eastwards: Scientific Individuality and the Lure of National Socialism, 1927-1938’

Selected Seminars:

 • 5 November 2018: ‘Catholicism, Reproduction and Eugenics in Interwar Hungary,’ Seminar in History of Science, Medicine and Technology, to be held at the History Faculty, University of Oxford
 • 21 October 2013: ‘Regeneration and Degeneration:  The Eugenicist’ View’, The Long Nineteenth Century Seminar, University of Oxford

Selected Public lectures:

 • 1 December 2018:  ‘Greater Romania 1918: Some Historical Reflections’, Romanian Cultural Institute, London
 • 23 November 2017: ‘Eugenics, Biopolitics and the Ethnic State in Romania,’ Municipal Museum of Bucharest
 • 13 December 2016: ‘Identities under Threat’, Romanian Cultural Institute, London
 • 27 May 2016: ‘Narratives of Suffering: Memoirs of Jewish Physicians in the Holocaust”, EHESS, Paris
 • 19 May 2016: ‘Latin Eugenics and the Internationalisation of Science’, Centre de la Vieille-Charité, Marseille
 • 13 April 2016: ‘Eugenics, Population and Biopolitics in East-Central Europe, 1900-1945’, EHESS, Paris
 • 11 April 2016: ‘Race and Physical Anthropology in East-Central Europe’, EHESS, Paris
 • 1 October 2015: “Eugenics as a Secular Religion”. University of York
 • 13 February 2015: ‘Eugenics as a Secular Religion’, the Institute of History, Polish Academy of Sciences
 • 20 November 2014: ‘Eugenics as Science in Central and Southeastern Europe’, the Masaryk University, Brno
 • 21 March 2012: Crafting Humans: Modernity, Eugenics and Biopolitics’, Université Paris Diderot-Paris 7
 • 6 March 2012: ‘Eugenics, Modernity, and the National Community’, City University of Hong Kong
 • 8 May 2011: Public lecture on ‘Eugenic Modernities in Southeastern Europe’, University of Graz
 • 7 May 2011: Public lecture on ‘Eugenic Modernities in Central Europe’, University of Ljubljana
 •  

Selected Keynote speeches (2008-2016):

 • 26 April 2016: ‘Academic Engagement and Civic Responsibility in the XXI Century’, international conference on ‘Diaspora, Scientific Research and High Education’ organised in Timisoara under the high patronage of the President of Romania
 • 3 July 2015: Health and Social Welfare in Southeastern and Eastern Europe: A Troubled Relationship”. Birkbeck College, University of London,
 • 14 February 2015:  ‘Modernity and Eugenic Visions of Human Improvement’ at the Conference on ‘Progress and Hygiene’, Warsaw, Zachęta National Gallery of Art
 • 10-11 November 2011: Eugenics in National and Historical Contexts’ at the International Conference’ The Study of Eugenics: Past, Present and Future, University of Uppsala
 • 4 March 2008: “Ethnic Modernism and Scientific Nationalism: Reflections on Biopolitics in Interwar Romania”. University of Bloomington, Indiana

 

Membership of peer-review funding bodies, publishers and journals

I review applications for a number of peer-review funding bodies, both in the UK and abroad, including the Wellcome Trust; AHRC, SSHRC (the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada), Executive Agency for Higher Education, Research (Romania) and European Research Council (ERC). I also regularly review manuscripts for a number of publishers in the UK, USA and Europe such as OUP, Palgrave, Berg, CEU Press, MIT, Berghahn and Columbia University Press, as well as manuscripts for the following journals, as part of their peer-reviewing process: Slavic Review, Central European History, Austrian History Yearbook, Medical History, Social History of Medicine, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, Historical Journal, English Historical Review.

 

Podcasts in the History of Eugenics and Racism

https://www.youtube.com/channel/UCAXAe3CPy85KfQYD6L9dZ3g?view_as=subscriber

Cătălin D. Constantin

Cătălin D. Constantin

Editorial secretary

Short presentation
Cătălin D. Constantin is a book editor and a Lecturer at the Cultural and Ethnological Studies Faculty of the University of Bucharest’s Letters’ Department.

He has coordinated several collections of works of belles-lettres and edited numerous photography albums dedicated to Romanian cultural patrimony. The most recent works of this kind are an album with images of Bucovina monasteries, accompanied by historical comments provided by Neagu Djuvara (Peter Pan ART, 2014) and a volume containing photographs of windows of old houses in Bucharest, presented along with short stories imagined by writers, historians, architects, ethnologists, anthropologists, actors and figures from other professional fields (Ferestre din București și poveștile lor, Peter Pan ART, 2015).

His PhD Thesis, presented in 2013 at the Letters Department, was centered on daily life in early 20th century Romanian cities. Combining a passion for photography with the joy of writing and travelling, in 2014 he presented a second Thesis, at the “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism, a cultural and anthropological lecture of public squares in European cities. Presently he has embarked on field research in the Macedo-Rumanian settlements of the Pindus Mountains.

Curriculum Vitae

Nume: Ștefan-­‐Cătălin CONSTANTIN

Data naşterii: 01.11.1979

Naționalitatea: română

Studii:

 • 2014, doctor în arhitectură la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu distincția maximă, cu o teză despre simbolismul pieței publice ale orașelor din Europa.
 • 2011, doctor în filologie la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, cu o teză despre viaţa cotidiană în România în prima parte a secolului al XX-­‐lea.
 • Școala Națională de Studii Politice și Administrative, masterat în Antropologie şi Dezvoltare Comunitară, promoția iunie 2006, șef de promoție.
 • Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, secţia română-­‐franceză, promoţia iunie 2002.
 • Liceul teoretic „Iulia Hasdeu”, București, promoția iunie 1998.

 

Experienţă:

 • martie 2016 -­‐ prezent: prodecan la Facultatea de Litere a Univeristății din București
 • februarie 2016 -­‐ prezent: lector universitar  în cadrul departamentului Studii Culturale. Etnologie, Facultatea de Litere, Universitatea din București
 • octombrie 2013 -­‐ prezent: asistent universitar în cadrul departamentului Studii Culturale. Etnologie, Facultatea de Litere, Universitatea din București.
 • decembrie 2010 – iunie 2014: editor la Iniciativa Mercurio, editură, Valladolid, Spania; coordonator de proiecte culturale și colecții de carte.
 • iunie 2008 – mai 2015: redactor la revista Cultura, editată de Fundația Culturală Română; coordonator al paginilor de antropologie culturală.
 • octombrie 2008 – iunie 2013: seminare și cursuri predate în colaborare la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, secţia Studii culturale. Etnologie.
 • mai 2008 – prezent: editor și administrator la Peter Pan ART, editură, București.
 • decembrie 2004 – mai 2008: editor și redactor la editura Humanitas, coordonator al seriilor de autor Nina Berberova, Marguerite Yourcenar, coordonator al seriei de proză română contemporană, redactor coordonator al colecției „Cartea de pe noptieră”, redactor al seriei de autor Gabriel Liiceanu.
 • februarie 2004 – octombrie 2005: redactor la revista Cultura, editată de Institutul Cultural Român, coordonator al paginilor de antropologie culturală.
 • 2000 – 2005: colaborator  la revista România literară; recenzii, cronici de carte și traduceri.
 • aprilie 2003 – martie 2004: secretar de redacţie al departamentului cultural la editura Cartea de buzunar.

 

Alte activități și colaborări:

 • membru în Consiliul Științific al Muzeului Municipiului București
 • coordonator al Conferințelor de joi de la Palatul Suțu
 • membru în consiliul științific al Revistei de antropologie urbană
 • membru în consiliul științific al revistei URBANITAS
 • coordonator al seriei de 7 albume UNESCO dedicate patrimoniului cultural mondial din România, publicate de editura ARTEC, Segovia, Spania (2009-2010)
 • numeroase prelegeri, ateliere și conferințe susținute în țară și străinătate
 • participant la diferite proiecte culturale internaționale: – proiectul internațional URME (Urban Remembrance and Memory of Europe), desfășurat în 2007 în 6 țări europene în cadrul proiectului Cultura 2000 etc;
 • diverse proiectele culturale finanțate de AFCN și Ordinul Arhitecților din România – opțiunea SMART, Audioteca Șeherezadei etc.
 • manager de proiecte culturale (anual, începând cu 2013)
 • invitat la dezbateri publice, emisiuni de radio și de televiziune
 • activitate de cercetare antropologică de teren în țară și străinătate începând din anul 2000 (România, Grecia, Spania)

 

Cărţi, albume de fotografie:

 • Ferestre din București și poveștile lor, carte construită de Cătălin D. Constantin, Peter Pan Art, București, 2015;
 • Mănăstirile din Bucovina, călătorie fotografică de Cătălin D. Constantin, comentarii istorice de Neagu Djuvara, Peter Pan Art, 2015;
 • De la ișlic la joben. Modă și lux la Porțile Orientului, text de Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, coordonare editorială și fotografii de Cătălin D. Constantin, Peter Pan ART, București, 2013;
 • Viața de zi cu zi în documente vechi de familie, Cătălin D. Constantin, cuvânt înainte de Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, Editura Universitară Ion Mincu”, București, 2013;
 • The Monasteries of Oltenia, historical notes by Neagu Djuvara, photographic jurney by Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Valladolid, Spain, 2012;
 • Los Monasterios de Oltenia, Neagu Djuvara, Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Valladolid, España, 2012;
 • Les Monastères d’Olténie, Neagu Djuvara, Cătălin Constantin, Iniciativa Mercurio, Éspagne, 2012;
 • From ișilc to top hat. Fashion and Luxury at the Gates of Orient, Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Valladolid, Spain, 2012;
 • Moda y lujo a las Puertas de Oriente, Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Valladolid, España, 2012;
 • Mode et luxe aux Portes de L’Orient, Constanța Vintilă-­‐Ghițulescu, Cătălin D. Constantin, Iniciativa Mercurio, Éspagne, 2012;
 • Caietele Herminei, scoase la lumină și adnotate de Adriana Popescu și Rodica Țabic, concept editorial și coordonare de Cătălin D. Constantin, Peter Pan ART, București, 2010;
 • Danube Delta, UNESCO heritage site, text de Radu Anton Roman și Cătălin D. Constantin, fotografii Pototo, Artec, Segovia, Spania, 2009;
 • Urban Remembrance and Memory of Europe, Anthology, editura Muzeului Literaturii Române, București, 2007, volum colectiv internațional; Capitolul 2.2.: „Travel Notes in the White City”;
 • Străzi vechi din Bucureștiul de azi, text de Alexandru Ofrim, concept editorial și fotografii din orașul de azi de Cătălin D. Constantin, Humanitas, București, 2006, reed. 2006, 2007;
 • Sighișoara, text de Cătălin D. Constantin, Noi Media Print, București, 2004 (ediții în română, engleză, franceză, germană).

 

Volume de unic autor:

 • Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor, Peter Pan ART, Editura universitară„Ion Mincu”, București 2017 (text și imagine)
 • Viața de zi cu zi în documente vechi de familie, prefață de Constanța Vintilă-Ghițulescu, Editura universitară„Ion Mincu”, București 2013 (text)
 • World Heritage Sites in Romania under the Patronage of UNESCO, traducere în limba engleză de Florentina Hojbotă, Peter Pan ART, București 2013 (text și imagine)

 

Editor de carte: peste 200 de titluri publicate în România și străinătate

 

Traduceri publicate:

 • Chris Morton, Ceri Louise Thomas, Craniile de cristal, Pro Editură, 2007;
 • Roger Caillois, Pilat din Pont, Humanitas, Bucureşti, 2005;
 • Georges Bernanos, O crimă, Humanitas, Bucureşti, 2004;
 • Jane Hope, Cîte ceva despre Budha, Curtea Veche, Bucureşti, 2003;
 • Jaques Salomé, Mami, tati, mă auziţi?, Curtea Veche, Bucureşti,

 

Expoziții individuale

 • Şəhərlər haqqında ümumi məlumat. Avropa Meydanları və onların Tarixçələri, Məkan: “Art Tower Gallery”, İçərişəhər, 23 – 27 ianuarie 2019
 • Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un proyecto de antropología visual, Mucientes, Spania, 13 noiembrie 2018 – 15 februarie 2019
 • Градове в обобщение. Европейските площади и техните истории проект на визуална антропология. снимки направени с дрони, от Каталин Д. Константин, Sala de expoziții a Universității din Sofia, Sofia Bulgaria, 15 – 20 octombrie 2018
 • Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un proyecto de antropología visual, castelul medieval de la Torrelobatón (sec. XIII), valea râului Duero, Spania, 6 octombrie – 12 noiembrie 2018
 • Πλατειεσ τησ Ευρωπησ και οι ιστορίες τους. Ένα πρότζεκτ εικαστικής ανθρωπολογίας. Καλαρρύτες, Ελλάδα, στην κεντρική πλατεία Kallarites și Syrrako, Grecia, 2 – 8 august 2018
 • Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un proyecto de antropología visual, Muzeul Pietrei Campaspero, Spania, 6 iulie – 31 august 2018
 • Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un proyecto de antropología visual, Universitatea din Valladolid, Spania, 5 – 29 iunie 2018
 • Avrupa meydanlari ve tarihleri, Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat, Istanbul, Turcia, 1 – 15 iunie 2018
 • Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias, un proyecto de antropología visual, Palacio Anaya, Spania, 2 – 28 mai 2018
 • Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor, librăria Habitus din Piața Mică, Sibiu, România,13 mai 2018
 • Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor, librăria Cărturești din Piața Sfatului, Brașov, România, 4 aprilie – 14 mai 2018
 • Orașe în rezumat. Piețe din Europa și istoriile lor, librăria Cărturești Verona, București, România, 1 – 30 martie 2018
 • Romanya’daki UNESCO Dünya Mirasları/Patrimoniul UNESCO din România, Sıraselviler Cad., no.21, Taksim, Beyoğlu, İstanbul, 20 ianuarie 2017
 • Plac, przestrzeń symboliczna miasta, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Cracovia, Polonia, 13 – 30 mai 2017
 • Piața, loc simbolic al orașului, expoziție de inaugurare a Observatorului Astronomic din București după restaurare, 9 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017
 • Piața, loc simbolic al orașului, Palatul Suțu, București, 10 noiembrie 2016 – 8 decembrie 2016
 • Piața, loc simbolic al orașului, Palatul Mogoșoaia, Sala Lapidarium, Mogoșoaia, 15 – 30 octombrie 2016 catalog în limba română, ISBN: 978-606-92300-5-3
 • Kavuk’tan Silindir Şapka’ya ve Geleneksel. Romen Bluzu Sergisi, Mevlana Blv., Konya Yolu, Çankaya/Ankara, 24 – 30 iunie 2016
 • Kavuk’tan Silindir Şapka’ya ve Geleneksel, sala de expoziții a Facultății de Arte Frumoase a Universității Marmara, Istanbul, 15 decmbrie 2015 – 20 ianuarie 2016;

 

Aptitudini lingvistice: engleza şi franceza (vorbit, citit, scris, experienţă în traducerea simultană), spaniola (nivel mediu)

Aptitudini practice: operare pe calculator (macintosh, windows), cunoaşterea profesionistă a programelor Word, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, QuarkXPress

diplomă de grafician recunoscută de Ministerul Învățământului.

Permis de conducere categoria B obţinut în 2001

Eliana Isabella Radu

Eliana Isabella Radu

Editor

Short presentation

Eliana Radu is a graduate of the University of Essex, Colchester, U.K., specializing in Literature and Film, producing works such as “The Death of Apollo – An analysis of Friedrich Nietzsche’s Philosophy”, “Portraying Dreams – The subterranean in David Lynch’s cinematography” and “The American Mythos – From Moby Dick to Blood Meridian”. During her time at University she wrote articles and movie reviews for The Rabbit and worked as Post-production coordinator at the Sx:TV television station.

Since 2014 she has been working with the Bucharest Municipality Museum’s Public Relations, Marketing and Cultural Projects Department for the translation and adaptation of various exhibition texts, promo materials, as well as the official museum website. She speaks English, French and German fluently, and has been authorized as a translator by the Ministry of Culture.

She has collaborated with several publishers, including Oscar Print and the Geto-Dacian Association, for the translation, adaptation and proof-reading of works such as Românii în „Mileniul de întuneric” by Marius Fincă, Geto-dacii în literatura română by Iulia Brânză Mihăileanu, Tata Moșu – An inter-war story (by A. Majuru, M. I. Grăjdeanu), “Improvizația muzicală și sănătatea: o recenzie” (by Raymond A.R. MacDonald and Graeme B. Wilson, in Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice, 2014), Dacian Legends in Comic Strips, (by Mihai Grăjdeanu, Gabriel Tora, Mădălina Diaconu), among others.

Curriculum Vitae

Informații Personale:

Nume și prenume:  Eliana Isabella Radu

Data nașterii: 20.07.1993

Experiență:

Perioada: 06.2016 – prezent

 • Numele şi adresa angajatorului:  Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu , I.C. Brătianu nr. 2, București
 • Funcţia sau postul ocupat: Redactor – Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Traducerea în engleză și franceză a materialelor promoționale realizate de către Muzeul Municipiului București, corectarea, traducerea și adaptarea textelor expoziționale și a comunicatelor de presă. Redactarea materialelor promoționale.

Perioada: 09.2014 – 05.2016

 •  Numele şi adresa angajatorului: Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu , I.C. Brătianu nr. 2, București
 • Funcţia sau postul ocupat: Colaborator Relații Publice, Marketing și Proiecte Culturale
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Traducerea în engleză și franceză a site-ului oficial MMB, gestionarea corespondenței, trimiterea comunicatelor de presă, arhivare, organizarea evenimentelor, evaluarea propunerilor de proiecte și parteneriate, întâlnirea clienților/sponsorilor.

Perioada: 08.2014 – 03.2015               .             .

 • Numele şi adresa angajatorului: BellaOnline, revistă online la  http://www.bellaonline.com/
 • Funcţia sau postul ocupat: Redactor al Secțiunii de Film Clasic
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Scrierea  și  publicarea  articolelor  relevante  pentru  secțiunea  de  film  clasic, gestionarea forumurilor secțiunii, promovarea materialului scris.

Perioada: 05.2013 – 05.2014

 •   Numele şi adresa angajatorului: Media Guild/SxTv, Wivenhoe Park, Colchester, Marea Britanie.
 • Funcţia sau postul ocupat: Șef departament Post-producție
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Filmarea și editarea unor evenimente majore precum Târgul Noilor Studenți și alegerile  Uniunii  Studențești.  Coordonarea  activităților  de  post-producție,  și delegarea sarcinilor pentru restul echipei de montaj.

Perioada: 11.2013 – 12.2013

 • Numele şi adresa angajatorului: LiFTS Dep., Wivenhoe Park, Colchester, Marea Britanie.
 • Funcţia sau postul ocupat: Art Director
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Achiziționarea recuzitei pentru platou, aranjarea și poziționarea diverselor obiecte în cadrul filmărilor, poziționarea și adaptarea luminilor.

Perioada: 11.2009 – 02.2010

 •  Numele şi adresa angajatorului: Paprika SRL, Str. Presei nr 7, Sector 1, București, RO.
 • Funcţia sau postul ocupat: Asistentă
 • Activităţi şi responsabilităţi principale: Stabilirea și verificarea programărilor pentru ședințe și proiecte, gestionarea email-urilor și a apelurilor telefonice.

Educație:

Perioada: 2011-2014

 • Calificarea / diploma obţinută: BA (Diploma de licență) în Film și Scris Creativ
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea din Essex – Regatul Unit
 • Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Cu specializare în producție și post-producție cinematografică, teorie de film și literatură, psihologie, jurnalism.

Perioada: 2006-2011

 • Calificarea / diploma obţinută: Diplomă de bacalaureat, secțiunea Litere
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Liceul Francez Anna-de-Noailles, București, România
 • Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Cu specializare în litere.

Limbi vorbite:

 • Engleză               –            Nivel: Avansat
 • Română               –            Nivel: Avansat
 • Franceză             –            Nivel: Avansat
 • Germană             –            Nivel: Mediu
 • Spaniolă              –            Nivel: Începător

Competențe sociale:

Abilități avansate de comunicare orală și scrisă, dezvoltate în decursul activităților din cadrul Serviciului Relații Publice – M.M.B.

Gândire creativă și inițiativă, calități dezvoltate prin implicarea în proiecte ce se bazează pe creativitate, și proiecte de grup, precum expoziții (Timpul Orașului – Palatul Suțu, Fotografi Bucureșteni – Muzeul Municipiului București, Fraţii Minovici – pionierat medical şi univers spiritual – Muzeul Dr. Nicolae Minovici etc.), simpozioane (ambele ediții ale Simpozionului de Antropologie Urbană din București, la Grand Hotel Continental), proiecte legate de educație (5 Licee – 5 Muzee, 2015 și 2016, Săptămâna ALTFEL) și festivaluri de muzică (Festivalul de Muzică Museicorum, ediția 2015 și ediția 2016).

Punctuală, cu inițiativă, și cu o etică de lucru riguroasă. Foarte bune capacități analitice, de abstractizare, și de sinteză.

Competențe tehnice:

Experienţă în utilizarea programelor MS Office (Word, Excel, PowePoint, Outlook), programelor de montaj FinalCut Pro și Avid, GIMP, CeltX.

Cunoștințe legate de ustensilele și strategiile folosite în Digital Marketing, ca urmare a unor cursuri organizate de Google România – Atelierul Digital, absolvite în 2016.

Folosirea camerelor de filmat profesionale, și semi-profesionale, precum Canon 5D și Sony A1.

Experienţă în realizarea scurt-metrajelor și documentarelor, atât în etapa de producţie cât și în cea de post-producţie.

Alte competențe:

Am scris critici și recenzii de film pentru The Rabbit, ziar bazat în Colchester, și pentru site-ul IMDB, precum și povestiri scurte și scenarii ce au fost preluate de către Departamentul de Film al Universității Essex.

Am obţinut certificatul de traducător autorizat de la Ministerul Culturii, pentru română – engleză și engleză –română, specializare literatură, în 2016.

Am alcătuit, corectat și tradus texte dedicate promovării Muzeului Municipiului București, precum pliante și cartoline. De asemenea am tradus site-ul oficial al instituției în limba engleză și în limba franceză.

Am tradus în limba engleză volumele Tata Moșu. O poveste interbelică.(autori: Mihai I. Grajdeanu, Adrian Majuru) și Orașul din Oraș (autor: Cezar Petre.Buiumaci), seria de benzi desenate Legenda lui Zalmoxis în Benzi Desenate, precum și articole apărute în Revista de Antropologie Urbană.

Am corectat, editat și stilizat volumele Românii în „Mileniul de întuneric” de Marius Fincă și Geto-dacii în literatura română  de Iulia Brânză Mihăileanu.

Am fost implicată în activități de voluntariat (Proiectul „Let’s Do It Romania!”).

Cristina Mărculeț

Cristina Mărculeț

Editor

Short presentation

Cristina Mărculeț Petrescu is studying for her PhD at the Philosophy Department of the University of Bucharest, year II. She graduated the “Ludwig Maximilian” University of Munich in 2012 (Philosophy, Religious sciences, Modern German literature).

Between 2014 and 2015 she received the “Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și post-doctorală – READ” grant from the Romanian Academy.

Her PhD thesis deal with the issue of trinity in the philosophy of G. F Hegel and Meister Eckhart, as a bridge between absolute idealism and German medieval philosophy (from the 13th to the 14th century).

Other interests of hers are sociology (in particular Emile Durkheim), cultural anthropology and inter-war Bucharest (female criminality, forensic medicine, eugenics).

In 2013, Cristina Mărculeț-Petrescu published the short-prose tome titled ”Moartea linguriței” at Oscar Print Publishers.

Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume: Mărculeţ-Petrescu Anca Georgiana Cristina

Adresă Domiciliu: Intrarea Urali, Nr.4, Ap.1, sector 1,București, România

Naţionalitate: Română

Data si locul naşterii: 06.09.1985,  Oraş Bucureşti

Sex: Feminin

 

Experienţa profesională

Perioada: 15.04.2014 – prezent

Funcţia sau postul ocupat: Coordonator proiect PASCH

Numele şi tipul organizatiei: Goethe-Institut Bukarest

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Coordonarea proiectului PASCH (Schulen: Partner der Zukunft), asigurare transport, materiale seminar, organizarea seminariilor

 

Perioada: 04.04. 2014 – 15.12.2015

Funcţia sau postul ocupat: Redactor Blog TREITARI

Numele şi tipul organizatiei: Goethe-Institut Bukarest

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Redactarea şi traducerea articolelor pentru blogul bibliotecii Goethe Institut

 

Perioada: 15.07.2013 – 04.04.2014

Funcţia sau postul ocupat: Colaborator proiect COBRA

Numele şi tipul organizatiei Goethe-Institut Bukarest

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Prelucrarea şi corectare bazei de date în programul COBRA

 

Perioada: 01.03.2012- 15.07.2013

Funcţia sau postul ocupat: Relaţii clienţi

Numele şi tipul organizatiei: Goethe Institut Bukarest

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Secretariat şi Informare a cursanţilor

 

 

Perioada: 01.01.2011-10.09.20011

Funcţia sau postul ocupat: Traducător

Numele şi adresa angajatorului: Online Media World München

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Traduceri din germanǎ în românǎ şi înregistrǎri audio pentru un curs de Limbǎ Business, Medicinǎ,  Automobil

 

Perioada: 20.06.2011- 20.07.2011

Funcţia sau postul ocupat: Secretară

Numele şi tipul organizatiei:   Mindfacts München

Tipul activităţii sau sectorul de activitate:  Prelucrare şi introducere de date

Educaţie şi formare

Perioada: 30.10.2014 – prezent

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filozofie- Coordonator Prof. Dr. Ion Bănşoiu

Calificarea / diploma obţinută: Doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Filozofie; domeniul tezei: Filozofia Religiei.

 

Perioada: 2006- 2012

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Ludwig Maximilian Universität, München

Materii:   Literaturǎ germanǎ nouǎ  (Neuere Deutsche Literatur), Filozofie (Philosophie), Ştiinţa Religiei (Religionswissenschaft)

Calificarea / diploma obţinută:  Magister Artium (M.A.)

 

Perioada: 2003- 2009

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Materii: Limbǎ şi literaturǎ germanǎ, Limbǎ şi literaturǎ francezǎ

Calificarea / diploma obţinută:  Licenţiat în Filologie

 

Perioada: 1991-2003

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Colegiul German Goethe, Bucureşti

Calificarea / diploma obţinută:  Bacalaureat

 

Perioada:    05.2002

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: ZFA

Calificarea / diploma obţinută: Deutsches Sprachdiplom Stufe II.

 

Competenţe şi abilităţi personale

Grad ridicat de aplecare către cercetare științifică și lucrul cu baze de date științifice dobândit în urma numeroaselor cercetări desfășurate de-a lungul studiului în München şi în ţara.

 

Orientare puternică înspre activitatea academică dovedită în urma rezultatelor foarte bune obținute în anii de studiu licență (absolvit cu 9,57) șI în anii de studiu în cadrul universităţii LMU (printre primii 20 care au terminat cu calificativul “foarte bine”)

 

Puternice abilitățI de organizare – organizator şi coordonator de proiecte in cadrul Institutului Goethe

Bune capacități de adaptare șI capacități de relaționare șI comunicare.

Limbi materne: română, germană

 

Limbi străine cunoscute:

engleză: utilizator experimentat (ascultare citire), utilizator independent (scris, vorbit)

Franceză: utilizator experimentat (ascultare citire), utilizator independent (scris, vorbit)

 

Competenţe şi abilităţi sociale

Adaptabilitate la mediu multicultural dobândit în urma studiului de 6 ani în Germania (2006-2012) şi a experienței din 2010, participând la Workshopul de Arhitectura şi Filozofie din Venetia (LMU München şi TU München).

Bune capacități de lucru în echipă dovedite în urma colaborărilor din anii de studiu și pregătire profesională.

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Puternic spirit organizatoric dovedit în urma coordonării proiectului PASCH în cadrul Goethe Institut

Talent lingvistic şi filologic

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Buna cunoaştere a Instrumentelor Microsoft Office, Photoshop, COBRA etc.

 

Publicații

Dată: 2015

Publicație: Publicarea articolului „Influenţele filosofiei arabe în gândirea lui Meister Eckhart” în revista Romanian Review of Young Researchers (I/2015)

Dată: 08.2014

Publicație: Publicarea articolului “Prostituţia în Bucureştiul interbelic: o problemă medicală şi socială” în revista de antropologie urbană, (Anul II, 2014, Nr.4), Editura Ocar Print, Bucureşti

Dată:  07.2014.

Publicație: Traducerea în limba germană a editorialului “Revistei de antropologie urbană” (Anul II,

2014, Nr.3), Editura Ocar Print, Bucureşti

Dată: 10.2013.

Publicație: Traducerea in limba germană a editorialului “Revistei de antropologie urbană” (Anul I,

2013, Nr.2), Editura Ocar Print, Bucureşti

 

Data: 09.2013

Publicație:  Publicarea recenziei la cartea “Despre sinucidere” de Emile Durkheim pe pagina de

internet “www.e-antropolog.ro”

Despre sinucidere ca fenomen social

 

Dată: 05.2013

Publicație:  Publicarea volumului de proză scurtă “Moartea Linguriţei”, Editura Ocar Print,  Bucureşti, 2013, cu  sprijinul istoricului Adrian Majuru

 

Conferinte

Data: 23 – 24 aprilie 2015

Comunicare: „Meister Eckhart – mistic sau filosof?” – Conferinţa natională „Cunoașterea socială – între ficțiune euristică și coroborare factuală”, Academia Română, București

 

Dată: 13 decembrie 2014

Comunicare: „Rădăcinile filosofiei creştine în evul mediu târziu (sec.XIII-XIV)” – Sesiunea Națională de Comunicari Ştiintifice în domeniul știintelor sociale „Tineri cercetatori: Abordări multidisciplinare”,  Şcoala Doctorală de Stiina Politica UB, București

 

Dată: 30-31 octombrie 2014

Comunicare: “Legătura interdisciplinară dintre teologie şi filozofie în evul mediu: se poate vorbi despre o filozofie a evului mediu?” – Conferinţa natională „Cercetare de excelență, cunoaștere științifică, progres social”, Academia Română, București

 

 

Informații suplimentare               Referințe și informații suplimentare pot fi furnizate la cerere.

Alexandra Rusu

Alexandra Rusu

Editor

Curriculum Vitae

Education: 2016-2017 „Vasile Pârvan” postdoctoral scholarship at Accademia di Romania in Roma, Italia/ 2014 Erasmus Placement Scholarship at the National Museum „G.A. Sanna” (Sopraintendenza Beni Culturali ed Archeologici), Sassari, Sardinia/ 2003-2014 National University of Arts Bucharest-Faculty of Decorative Arts, Textile Art-Textile Design Department (Doctoral studies 2009-2014/ Master degree 2007-2009/ Bachelor degree 2003-2007)/ 1999-2003 “Victor Brauner“ Art High School – Piatra-Neamț.

Courses and further training: 2019- “Accessing European Funds” course – accredited by ANC- Extreme Training, February 21-24, Bucharest/ 2015- Project Manager course, 9-14 November, Vespasian Center Bucharest, in collaboration with The Sports and Youth Department of Bucharest Municipality, accredited by ANC / Instructional Designer Course, Field: Education and professional development, research- planning, sports Code COR 235904/ Pedagogy degree in art training and tutoring- pedagogy program 2008-2010.

Professional recognition: National Textile Miniature Salon 2020 Award (youth section) /Between  2008-2009  she was awarded the Princess Margaret of Romania Scholarship / National University of Fine Arts award for the Bachelor project: “Fantastic Bestiary”- tapestry, June 2007.

Professional Activity: Fom October 2020 curator at Casa Filipescu-Cesianu (MMB)/ 2008-2020 associate assistant/lecturer at the National University of Arts Bucharest, Textile Arts-Textile Design Department/  2014-2020 Erasmus Trainer, Erasmus+ Office, National University of Arts Bucharest/ 2011-2016 Research assistant of the “Time Maps. Real Communities-Virtual Worlds-Experimented Pasts” project, PN-II-ID-PCE-2011-3-0245, project manager Professor PhD Dragoș Gheorghiu.

Personal exhibitions: 2017 “Roma. Senso sospeso”,  Accademia di Romania in Roma, 14-21 July, Roma/ 2005 “REprezentare”, central hall of Student’s House, Bucharest.

International group exhibitions: 2017 “Spazi Aperti 2017- Metamorphosis-Before and after Rome”, Accademia di Romania in Roma, 9-16 June, Roma, curator Marius Cornea/ 2016 “The collaboration between UNA and HiOA. A meeting between the two universities”,  UAP Design 15 Gallery, 20-30 June, curators  Viorica Slădescu, Ioana Avram and Marina Stan/  2016  „Blouse romaine- femme roumaine”, 8 July, Portalegre Castle, Portugal, exhibition organized by ICR Lisabona/ 2015 „Blouse romaine- femme roumaine”, 23 June-26 July, Romanian Cultural Institute in Lisbon/ 2013 SEDER, exhibition held during the international conference DAE 2013, National University of Architecture and Urbanism „Ion Mincu”, 9-13 May, Bucharest/ 2011 Wall For Peace, B Pavilion, Herăstrău Park, September, Bucharest/ 2011 HDU, Arthis Cultural Center, Brussels, Belgium, October 2011.

National exhibitions: 2001-2021 she exhibited her works in over 60 exhibitions, in cultural institutions, U.A.P.R galleries from Bucharest and Romania, private galleries and alternative spaces.

Her artworks are included in albums, books, collective catalogues with/without ISBN.

National and international conferences: 2011-2021 she presented her papers in over 20 national and international conferences.

Articles and publications: 2011-2021 she wrote as author/co-author over 30 articles and publications in national and international journals, indexed/ recognized by CNCS/ with ISBN or ISSN (selection): A. Rusu, Tehnologia. De la mijloc la mediu, in Contemporanul, Nr. 1 (826), January 2021/ A. Rusu, Materialitate şi simbol. Un studiu al dinamicii artei textile tradiţionale din Sardinia, in Arheovest: ArheoVest, Nr. VIII: In Honorem Alexandru Rădulescu, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, “ArheoVest” Association, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, Vol. 2: Metode Interdisciplinare și Istorie, pp. 417‒870, ISBN 978-963-315-464-9, 978-963-315-466-3, pp. 673-685. / A. Rusu, V. Slădescu, O arheologie a patronajului artistic. Dezvoltarea atelierelor de tapiserie în Italia între secolele XV și XVII, ArheoVest Symposium: Interdisciplinarity in Archaeology, Seventh edition, In Honorem Prof. Univ. Dr. Sabin Adrian LUCA, Vol. 2: Metode Interdisciplinare, JATEPress Kiadó, Szeged, 2019, p. 889 – p. 903, Vol.2./ A. Rusu, D. Gheorghiu, Blended learning practices in artistic education. The “Time Maps” project experience, Proceedings of the 12th eLearning and Software for Education Conference -eLSE 2016, eLearning Vision 2020, April 21-22, Bucharest/  A. Rusu, V. Slădescu, New technologies in textile design education,  Proceeding of The 11th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest, April 23-24, „Carol I” National Defense University Publisher, 201510.12753/2066-026X-15-000NEW/  A. Rusu, Chapter: Technological heritage preservation in cyberculture: Learning  fiber art in virtual communities, Post-Privacy Culture: Gaining Social Power in Cyber-Democracy, ed. Anna Maj, Interdisciplinary Press, Oxford, United Kingdom, 2014, ISBN: 978-1-84888-226-3, pp. 241-256/ A. Rusu, Patterns of sustainability in textile design use of traditional technologies, Green Design, Materials and Manufacturing Processes   (Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Intelligent Manufacturing) 2013, ISI, SciVerse, Scopus, Francis&Taylor, Hardcopy: ISBN: 978-1-138-00046-9, E-book: CRCnetBASE/  A. Rusu, The Life of Memes. Traditional Technologies and the Transmission of Knowledge, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol.92, ISI, Scopus, Science Direct Elsevier p.1050 , pp. 820-825, ISSN 1877-0428/  A. Rusu, Technological heritage preservation in cyber-culture: Learning  fiber art in virtual communities, Cyberculture Now: Social and Communication Behaviors on the Web, Inter-Disciplinary Press, Oxford 182/163-171, ISBN: 978-1-84888-178-5.

Research and mobility projects (selection): 2014-2020 Erasmus+ KA103 Annual Projects-Learning Mobility for Individuals- Higher Education Student and Staff Mobility within Programme Countries/ 2011-2016 Reseach Assistant in the “Time Maps. Real Communities-Virtual Worlds-Experimented Pasts” project, PN-II-ID-PCE-2011-3-0245, project manager Professor PhD Dragoș Gheorghiu.

Member of professional, cultural, civic and non-profit organizations: From 2007 Member of The Union of Visual Artists in Romania- Decorative Arts Department.

x

Folosim cookies pentru a vă oferi o cât mai bună experiență online. Prin exprimarea acordului, acceptați folosirea cookie-urilor conform cu Politica utilizării cookie-urilor.

Accept Nu sunt de acord Centru de Confidențialitate a Datelor Setări confidențialitate Află mai multe despre Politica utilizării cookie-urilor